Soranî

Online

Ferhengn Projeya ferhengên azad û Ferheng.org (kurmancî, swêdî)
 

Offline

Bernameyên "latînîkirinê"

Bernameya "erebîkirinê"