A

A – Elifba yê da tipa pêsin 
Aal () – marmasî 
Aas (-s) – leş, laş, mirar, berate 
abändern – guhartin, guharin, 
bêdel kirin 
Abart (-e) – rêşaşî, pilûçî 
abbauen – hevde xistin, nişirandin 
abbeißen – jê kirin 
abberufen – ji kar havitin 
abbiegen – xar kirin, badan, kokel kirin, fitilandin 
Abbild (-s) – qopî, kopî, minak, model, nimûne 
abbilden – qopî kişandin, qopî kirin 
Abbildung (-e) – şikl şikil, form 
abbrechen – hûr kirin, şikênandin, 
birîn 
abbringen – texilandin 
Abend (-r) – êvar 
Abendessen (-s) – şîv 
Abendland (-s) – Evrupaya Rojava 
abeds – êvarê 
Abenteuer (-s) – serhatî, serûven, macera 
aber – lê, lê belê 
abermals – ducar, pir, dîsa, cardin 
abfahren – çûn 
Abfahrt (-e) – çûn 
Abfall (-r) – çop, qirş 
abfallen – ketin, daketin 
abfinden, sich – bes dîtin, bes hebûn, têr dîtin 
abfliegen – rabûn, firîn 
Abflug (-r) – rabûn, fir, firîn 
abfragen – pirs kirin, , pirsandin, lêpirsîn 
Abgabe (-e) - bac 
abgeben – dayîn, radest kirin, teslîm kirin 
Abgeordnete (-r) – mebûs, newênger 
abgestorben – hişk bûn, vemirîn 
abgrenzen – 
Abgrund (-r) – zinar, şax, mişefil 
Abhang (-r) – kaş, qiyame, tir, sîng, evraz, kendal 
abhängen – girêdayî, peywend 
abholen – girtin, standin 
abkommen – li hev hatin 
Abkommen (-s) – hevhatin, peyman 
abkühlen – hînik kirin 
abkürzen – kur kirin, kin kirin 
Abkürzung (-e) – kurbûn, kinbûn 
ablaufen – borandin, derbaz bûn 
ablehnen – red kirin, caw kirin 
ableiten – afirandin pêk anîn 
ablesen – xwandin 
ableugnen – înkar kirin, xwenenîn, derewandin, şerîn 
abliefern – danîn, teslîm kirin radest kirin, raspandin 
abmachen – jê kirin, tirxan kirin, biryardan 
Abmachung (-e) – peyman, hevhatin 
abmagern – lawaz bûn, reqele ketin, kîlo havtin 
abnehmen – lawaz bûn, reqele ketin, der xistin, daxistin, kîlom dan 
Abneigung (-e) – xwînsarî, antîpatî, nexwastî 
abnutzen – kevn kirin, hincirandin 
abonnieren – abone bûn 
abregen – bihna xwe fireh kirin (sich), dilê kesîrehet bûn 
abreißen – qetandin, bizdandin, şekitandin, hilweşandin 
Abriß (-r) – helşîn 
abrunden – gilor kirin 
Absage (-e) – red, caw 
absagen – red kirin, caw kirin 
abschaffen – rakirin, tune kirin 
abschätzen – deranîn, guman kirin, texmîn kirin 
abscheiden – mirin 
Abscheu (-r) – nefret, kerihîn 
abscheulich – pîs, tal, erjeng, pelos, xirab 
abschließen – kilît kirin, dadan 
Abschluß (-r) – dawî, xelas 
abschneiden – jê kirin, birîn 
Abschnitt (-r) – parçe, navçe 
abschreiben – qopî kişandin 
Abschrift (-e) – nivişt, çel 
abschwören – dest jê kişandin, tobe kirin abseits – ji wê pê de 
absenden – şandin, şiyandin 
Absender (-r) – şandar 
Absicht (-e) – armanc, mebest 
absichtlich – qesta, qestan, bi zanîn 
absolut – mutleq, ferzîne 
abstammen – dole...hatin, irq (malbat)...hatin 
Abstand (-r) – dûrî, dûrahî, mesafe 
absteigen – peyabûn 
abstellen – danîn, birîn (Gaz, Radio, Maschienen usw.), sekinandin (Maschienen) 
abstrakt – nênerbaran, razber, nedîtbar 
abstreiten – îtiraz kirin, bervêdan, dijrabûn 
Absturz (-r) – ketin (Fleugzeug) 
abstürzen – ketin 
absurd – bêmane, bêvac 
Abteil (-s) – qompartîmen 
Abteilung (-e) – cexiz, dayîre, liq, şube, 
abtreiben – zarok dan girtin 
Abtreibung (-e) – zarok girtin 
abtreten – îstîfa kirin, xwe kişandin, kişîn 
abtrocknen – zuwa kirin, ziwa kirin 
abtun – rakirin 
abwarten – sekinîn 
abwärts – berîjêr 
abwechseln – guhartin, guharîn 
Abwechslung (-e) – cihêtî, cûdayî 
abweichen – veqetîn, ji hev çûn (jnd.), ji rê derketin (vom Weg) 
abwerten – daxistin 
abwesend – tune 
abwischen – pakirin, pakîj kirin 
Abzweigung (-e) – veqetîn, liq, şube 
Ach!– ax! (Ausruf des Erstaunens), wey! (Ausruf des Bedauerns) 
Achse (-e) – tewele, sirnî, aks, tîr 
Achsel (-e) – pî, pîl, şan 
acht – heyşt 
achten – hurmet kirin, giramî kirin, qedr zanîn, girîng girtin, riayet kirin 
achtgeben – guh lê dan, guh lê dêran, diqet kirin 
Achtung (-e) – dîqet, bal, dîhn, daxuyanî / qedirbilindî, girambarî, rêzdarî 
achtzehn - heyştdeh 
achtzig – heyştê 
Acker (-r) – ekkûr, zevî 
Ackerbau (-r) – cotkarî 
Adam – Hazretî Adem 
addieren – top kirin 
Ader (-e) – temar, reg, reh 
Adjektiv (-s) – rengdêr, , rewş, sifet 
Adler (-r) – qertel, helo, hulî, eylo 
Admiral (-r) - amîral 
Adresse (-e) – navnişan, adrês 
Adverb (-s) – rengpêş, hoker, nîr 
Advokat (-r) – bervdar, ebokat 
Affe (-r) – meymûn 
Afrika – Efrîqa 
Agha (-r) - axa 
Ägypten – Misir 
ähneln – hev çûn, li hev çûn, lê çûn 
ahnen – hayedar bûn, hay jê bûn, agahdar bûn, seh kirin, hesîyan 
ähnlich – wekhev, mîna, hev, hevçun 
Ähnlichkeit (-e) – hevçûn, lêçûn, wekhevî 
Ahnung (-e) – zanîn, zanayî, agahî, agahdarî 
Aktion (-e) – pêrabûn 
aktiv – jîr, ektîv, xebatkar, zîrek 
akzeptieren – qebûl kirin, pejirandin 
Alarm (-r) – alarm hewar 
Alawiter (-r) – elawî 
Albanien – Albanîstan, Ernewîtîstan 
albern – bûdele, geve, xêvik, şêwî 
Aleppo – Heleb 
Algebra (-e) – cewr, cebir 
Alkohol (-r) - alkol 
alle – hemû kes, giştî, gişt, tev, hemî, hemû, teva / qedîyan, neman, xilas bûn, dawî hatin 
alle beide – herdu 
alle drei – hersê 
allein – bi tenê 
alleine – tenê 
allerlei – cûre cûre 
alles – hemû, gişt, her tişt 
allgemein – tevayî, giştî, gelemperî 
allmählich – hêdî hêdî, giran giran, bere bere 
alltäglich – roj bi roj, rojani 
Alm (-i) – zozan 
Alphabet (-s) – elîfba, elfabe 
als (zeitlich) – gava ku, dema ku, çaxa ku, wextê ku 
als (Vergleich) – ji, wek, wekî 
also –ango, wisa, yanî / êdî 
alt – pîr (Frauen), kal (Männer), 
kevn (Sachen) 
Alter (-s) – emir, emr, sal, temen 
altmodisch - demode 
Ameise (-e) – gêle 
Amerika – Emerîka 
Ampel (-e) - lambe 
Amt (-s) – dîwan 
amüsieren – kêf kirin, pê şabûn, şahî kirin 2. henek lê kirin 
Anatolien – Enedol 
anbieten – pêşkêş kirin, raber kirin, peşnihat kirin, qedimandin 
Anblick (-r) – awir, nezer 
Andacht (-e) – cem, ayin 
andere/r/s – din, ên din 
ändern – guherandin, bedêl kirin, bedilandin 
ändern, sich - guharîn 
anders – yekî din (m.), yeke din (f.), bi awakî din, ji bi vê yekê 
anderthalb – yek û nîv 
Anfall (-r) – êrîş, pelemarî 
Anfang (-r) – destpêk, destpê 
anfangen – destpê kirin 
anfassen – dest dan, dest lê gerandin 
anfertigen – çê kirin 
anfeuern – agir kirin 
anflehen – ber gerîn, xwe ber gerandin 
anfordern - xwastin 
Anführer (-r) – pêşeng 
angeben – dan zanîn, dan agah kirin / peyatî kirin 
angeblich – qestî, wekî, say ke, goya 
Angebot (-s) – teklîf, pêşnihat 
angebunden – girêdayî 
Angeklagte (-r/e) – bersûc 
Angel (-e) – şewk, olte 
Angelegenheit (-e) – kar, pirs, pirsgirêk, pirsiyar, derd,problem 
angeln - masî girtin 
angemessen – hawe, rewa, munasib, birê 
angenehm – rehet 
angenommen – em bûjin kî.... 
angeschlossen – girêdayî 
angesehen – ezîz 
angewöhnen – hu bûn, elimîn 
angreifen – êrîş kirin 
Angriff (-r) - êrîş 
Angst (-e) – tirs 
Angst haben – tirsîn 
Angst machen – tirsandin 
Ängstlich – tirsok, newêrek, bizdok, ceban 
anhalten, jem./etwas – sekinandin 
anhalten (stehenbleiben) – sekinin, rawestan 
Anhänger (-r) – piştvan, alîgir 
anhäufen – lod kirin, qûrç kirin, ru kirin, kom kirin 
anhören – guh dan, guhdarî kirin 
anklagen – tawandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin, buhtan kirin 
anklopfen – derî kutandin 
anknöpfen – li hev xistin 
ankommen – gihan, gîştin, gihîştin, hatin 
anlehnen, sich – paldan 
annehmen – qebûl kirin, pejirandin 
Anrede (-e) – axiftin, bêj 
anschalten - vêxistin 
anschauen – mêze kirin, nêrîn, dîna xwe dayîn 
anschließend – paşê, dû re 
anschwellen - werimîn 
ansehen, etwas. – temaşe kirin, mêze kirin, nihêrîn 
anspannen - guviştin 
anstatt – li şûn 
anstelle von – li şuna 
anstellen - bidin xebitandin 
antreiben – (zum Laufen) bezandin 
Antwort (-e) – bersîv 
antworten – bersivdan 
Anwalt (-r) – bervdar, ebokat 
anwesend – amade 
Anzeige (-e) – gilî 
anziehen, jdn./sich – lê kirin/xwe kirin (Kleider), pê kirin (Schuhe, Socken), wergirtin 
Anzug (-r) – çek, daqim, kinc 
anzünden – dadan (Feuer), şewitandin (verbrennen), vêxistin (Kerze,Lampe), pêxistin 
Apfel (-r) – sêv 
Apotheke (-e) - dermanxane 
Aprikose (-e) – zerdelû, qeysî, mişmiş 
April (-r) – Nîsan, Avrêl 
Aquarium (-s) – akvaryum 
Araber (-r) – ereb 
arabisch – erebî 
Arbeit/Beruf (-e/-r) – kar, xebat 
arbeiten – kar kirin, xebitin, şuxulandin 
Arbeiter(in) (-r/-e) – karker, xebatkar 
arbeitslos – bêkar, betal 
Architekt(in) (-r/-e) - mîmar 
Ärger (-r) – hêrs, qehr, kerb 
ärgern, sich – qehirin, hêrs hatin 
arm – desteng, xizan, belengaz, feqîr, reben 
Arm (-r) – mil, pîl, çeng 
Armenien – Ermenistan 
Armreifen (-r) – bazin 
Armut (-e) – destengî, belengazî, feqîrî 
Art (-e) – awa, şikl 
Art und Weise (-e/-e) – awa 
Art und Weise, auf diese – bi vi awayi 
Arznei (-e) - derman 
Arzt(in) (-r) – textor, doxtor, hekîm 
Asche (-e) – xalî 
Asien – Asya 
Asphalt (-r) – zift 
Assyrer – Aşorî 
Asyl (-s) – penaberî, licoî 
Asylant(in) (-r/-e) – benaber 
Atem (- ) – helm, bîn, nefes 
atmen – nefes girtin, bîn girtin 
Atmosphäre (-e) – atmosfer, hewa 
Aubergine (-e) – balcan, bacanê reş 
auch – jî 
auf – li, ser, bi 
auf dem – li ser 
auf Wiedersehen – bi xatrê te, oxir be 
aufatmen – nefes girtin, bîna xwe fireh kirin 
aufbauen – çê kirin, saz kirin, ava kirin 
aufgeben – dev berdan, berdan 
aufgehen – hilhatin, hatin der 
aufgeregt – bi heyecan 
aufhalten – mayîn, pê girtin 
aufhängen – darda kirin, daleqandin, pêve kirin 
aufheben – rakirin, hilkirin, bilind kirin 
Aufhenthaltserlaubnis (-s) – îcaza 
rûniştinê 
aufhören – hîştin, berdan 
aufhören mit – dev ji...berdan 
aufladen – bar kirin 
auflegen – raxistin 
Aufmerksamkeit (-e) – bal, dîqet 
aufpassen auf – bala xwe dan 
aufräumen – berhev kirin, kom kirin 
aufregend – bi heyecan 
Aufregung (-e) - heyecan 
aufsatteln – zîn kirin (Pferd), qaltax kirin (Esel, Maultiere) 
aufsetzen – kirin serê xwe 
Aufstand (-r) – serhildan 
aufstehen – rabûn 
aufsteigen – siyarbûn ( Fahrrad, Pferd...usw.), hilkişandin (Berg, Treppe) 
auftun – ve kirin, tê kirin 
aufwachen – hişyar bûn 
aufwecken – hişyar kirin, şîyar kirin 
aufzucken - vedan 
Auge (-s) – çav 
Augenbraue (-e) – birî 
Augenschmerz (-r) – çaveş 
Augenwimper (-e) – bijang, mijgul 
Augenblick (-r) – dem 
August (-r) – Tebax 
aus – ji 
ausbreiten – raxistin 
Auseinandersetzung (-e) - pevçûn 
Ausfahrt (-r) – derçûn 
ausführlich – bi dirêjî 
Ausgabe (-e) - mesref 
Ausgang (-r) – derî, derçûn 
ausgeben – xere kirin 
ausgehen (Licht) – vemirîn, xeva çûn 
ausgemergelt – jar 
ausgießen - rijandin 
auskennen – nasîn 
Auskunft (-e) – înformation 
auslachen – pêkenîn 
Ausland (-s) – derwelat 
Ausländer (-r) – biyanî, bêgane 
auslöschen – vemirandin, xeva kirin 
Auspuff (-s) – şetman, dûdank 
ausreichen – têrê kirin 
ausreichend – bes, hew 
ausrichten – rast kirin 
ausruhen, sich – rawestin, vêsa xwe girtin 
ausrutschen – şemitin, xijbûn 
Aussage (-e) - îfade 
ausschalten – vemirandin 
ausscheiden – veqetîn 
ausschütteln – rijandin (Flüssigkeit), raweşandin 
aussehen – xuya kirin/bûn 
außen – derva 
außer – xêncî, bê, xên ji, ji bilî, ji...pê we 
außerhalb – li derviya 
aussteigen – peyabûn 
ausstreuen – reşandin 
aussuchen – hilbijartin 
Ausweg (-r) – çare 
auswegslos - bêçare 
Ausweis (-r) – pasaport 
ausziehen, sich etwas – ji xwe kirin 
Auto – erebe, taxsi, makîne, tirimbêl