B

Baby (-s) – zarokê biçûk, bebik 
Bach (-r) – çem 
backen – patin, pehtin 
Bäcker(in) (-r/-e) – nanpêj, nanfiroş 
Bäckerei (-e) – nanxane 
Bad (-s) – odeşok, serşok, destşo 
baden – serîşûştin 
Bahn (-e) – papor, rê 
Bahnhof (-r) – gar, trênxane 
bald – zû, nêzîk, demek şûnda 
Balkon (-r) – balkon, banok 
Bamya (ş) – bamye 
Banane (-e) – mûz, moz 
Bank (-e) – banqe, bank 
Bankkonto (-e) – hesabê bankê 
Bär (-r) – hirç 
barfuß – xasî, pêxas 
barhäuptig - servekirî 
Bart (-r) – rî, rih 
bärtig – bi rî, bi rih 
Baseball (-r), kurd. – qîtik 
Batterie (-e) – betarî, pîl 
Bauch (-r) – zik 
Bauchnabel (-r) – navik, nêvik 
Bauchschmeerz (-r) – zikês 
bauen – ava kirin, çe kirin 
Bauer (-r) – cotkar 
Baum (-r) – dar, bax 
Baumwolle (-e) – pembû 
Baustelle (-e) – avahî 
Beamter (-r) – mamûr, karmend 
bebaut – ava, çekirî 
Bebauung (-e) – avahî 
Becher (-r) – qedeh, îskan 
bedanken, sich – spas kirin 
Bedarf (-r) – hewcedarî 
bedeuten – hatin wê manayî 
Bedeutung (-e) – mana, mane 
bedürfen – hewcebûn, peywîstbûn 
beeilen, sich – ecele kirin 
beenden – qedandin, xelas kirin 
beendet werden – qedîyan 
beerdigen – definkirin 
Beerdigumg (-i) – defin 
Befehl (-s) – ferman 
befehlen – ferman kirin 
befestigen – pê ve kirin 
befinden, sich – cî/cih girtin 
befreien, sich – xelasbûn, rizgarbûn 
Befreiung (-e) – rizgarî 
beginnen – dest pê kirin 
Begräbnis (-s) – şin 
Behälter (-r) – qutî, firax 
behandeln – derman kirin 
Behörde (-e) - meqam 
bei – cem, li, li ba 
bei uns – li cem me 
beide – herdu 
Bein (-r) – ling, nig 
beißen – gez kirin 
Beispiel (-s) – mînak, nimûne 
bekannt – nas, bi nav û deng 
(öffentlich bekannt) 
bekommen – girtin, standin, wergirtin 
beleidigen – heqaret kirin 
Beleidigung (-e) - hekaret 
Belgien – Belçîka 
Belieben (– ) – dilxwatî 
bemerken – têgihîştin 
bemitleiden – dilê...şewitîn 
Bemühung (-e) – zehmet (arab.) 
benachrichtigen – xeberdan 
benommen – gêj 
benutzen – bi kar anîn, xebitandin 
Benzin (-s) – benzîn 
bequem – rihet 
berechnend – fen 
bereit – hazir, amade 
Berg (-r) – çiya 
Beruf (-r) – kar, karkisb 
Beruhigen – aşbûn (Kinder, Babys), bihna xwe fireh kirin 
berühmt – bi nav û deng, navdar 
beschädigt – zirar pê bûyî, bizîwan 
beschäftigen, sich – mijûlbûn 
Beschäftigung (-e) – kar 
Bescheinigung (-e) – şanname 
Beschwerde (-e) – gilî, gazinc 
beschweren, sich – gilî kirin 
Besen (-r) – paşik, zilke 
besetzt – nevala 
besiegt – binketî 
besiegt werden - binketin 
Besitz (-s) – hebûn, xidantî, xwedîtî 
Besitzer (-r) – xwedî, xwedan 
besonders – bitaybetî, nemaze 
besorgt – bi meraq 
besser – çêtir 
bestellen – teme kirin, wesandin, xwastin 
Bestehung (-e) – bertîl, baxşîş (arab.) 
Besuch (-r) – serdan, mêvan 
Besucher (-r) – mêvan 
besuchen – serî dayîn, zîyaret kirin 
besudeln - lewitîn 
Betonung (-e) – dengîn 
betrachten – temaşe kirin, fikirîn 
betrügen – xapandin 
betrunken – serxoş, mest, vexwarî 
Bett (-s) – nivîn (pl.), cil 
Bettdecke (-e) – betanî, orxan, lihêf, mitêl 
Bettgestell (-s) - text 
Bettuch (-s) – çarşefa nivînê/cilê 
beugen – xarbûn, daqûlbûn 
Beutel (-r) – tûrik 
Bevölkerung (-e) – warvan, danişcû, xelk 
bevor – berî ku, pêş 
bewegen – leqandin, lebitandin 
bewegen, sich – lebitîn, livîn, livandin 
Bewegung (-e) – livîn, tevger 
bewundern – hewes mayîn 
Bewußtsein (-s) – bîr, hiş 
bezahlen – pere dan 
Bibel (-e) – tewrat û incîl 
Biene (-e) – mêja hingiv 
Bier (-s) – bîra, avceh 
Bierne (-e) , bihok, hermî 
Bild – sûret,nigar,resim,fotoxraf, wêne 
billig – erzan 
Binde (-e) – benik, pêçe 
binden – şidandin, girêdandin 
Birne (-i) – hermî, hurmê 
bis – heya, heta 
bis wann – ta kengî 
bißchen, ein – hindikî, hebkî 
Bitte (-e) – fermo, ji kerema xwe ra 
bitte – ji kerema xwe, kerem ke, bi zehmetî, fermo 
bitten – kerem kirin, tika kirin 
bitter – tal, tehl 
Blatt (-s) – belg, pel 
blau – şîn (zugleich Pflanzengrün), kew, heşîn, awgon 
Blech (- ) - teneke 
bleiben – sekinîn, rawestin, werqilîn, mayîn 
Bleistift (-r) – pênûsê, qelemê 
qurşînî 
blind – kür 
Blitz (-r) – birûsk 
blitzen – şirqîn, vedana birûskan 
blitzt, es – brûsk vedide 
blond – zer, çûr, zerîn 
blühen – geşbûn, vebûn 
Blume (-e) – kulîlk 
Blumenverkäufer(in) (-r/-e) - gulfiroş 
Blut (-s) – xwîn, xûn 
Blutdruck (-r) – tansîyon, tansyon 
Boden (-s) – erd, ax 
Bohnen (-e) – fasule 
borgen, sich – dên kirin 
borgen, jmd. – bidêndan 
böse – pîs, xeyîd 
böse, sein - xeyidîn 
Botschaft – mizgîn (Frohe), xeber, sefaret/balyozxane(Auslandsver-tretung) 
Botschafter(in) (-r/-e) – balyoz, sefir 
braten - braştin 
brauchen – ji...lazim e 
brauen – mor 
braun – rengê qehwê 
Braut (-i) – bûk 
Brautführerin (-e) – berbûk 
Bräutigam (-r) – zava 
Bräutigamführer (-r) – birazava 
brechen – şiknandin, şikestin 
breit – ber, stûr, fireh 
Bremse (-e) – firên 
bremsen – firên kirin 
brennen – şewitîn, vêketin (Lampe) 
Brennholz (-s) – êzing 
Brett (-s) – texte, refik 
Brief (-r) – name 
Briefkasten (-r) – qutîya postê 
Briefmarke (-e) – pûl 
Briefträger(in) (-r/-e) - namebir 
Briefumschlag (-r) – werdanname, zerf 
Brille (-e) – berçavik, çavik 
bringen – anîn 
Brot (-s) – nan 
Brücke (-e) – pir, pira 
Bruder (-r) – bira 
Brüderlichkeit (-e) - biratî 
brünett – kever 
Brunnen (-r) – kanî, bîr avê 
Brust (-e) – çiçik, memik, pêsîr (weiblich), sîng (männlich) 
Brutto (- ) - brut 
Buch – kitêb, pirtûk, verêj 
Büffel (-r) – camus, gamêş 
Bügeleisen (-r) – otî, utî, kewî 
Bündel (-s) – gurz 
Bundesrepublik Deutschland – Elmanya Federalî 
bunt – rengîn, reng û reng, rengareng, rengdar 
Burg (-e) – birc, qela 
Bürger (-r) – welatvan 
Bürgermeister (-r) – mixtar, şehirdar 
Büro (-s) – koşk, dîwan 
Bürste (-e) – firçe 
Bus (-r) – otoboz, pas 
Butter (-s) – run, nivîşk