D

da, weil – ji ber ku 
da (örtl.) – wir, wira 
Dach (-s) – serban, ban 
daher – ji ber vê yekê 
Dame (-e) – xanim 
damit – da ku, pê, bivê 
Dampf (-r) – helm 
danach – şunda, paşê, dûra, piştra 
Dank (-r) – sipas 
dankbar sein – spaskar bûn 
danke, vielen Dank – sipas, pir sipas, berxwedar be 
danken – spas kirin 
dann – paşê, hingê, vêca, îcar 
darbieten – pêşkêş kirin 
Darm (-r) – rihvî, rêvî 
darum – lema, loma 
darunterlegen – bindanîn 
das – ew 
das heißt – yanê 
dass – ku, gi, ji, vi 
Dattel (-e) – xurme 
Datum (-r) – tarix, dem 
Dauer (-e) – dom bûn 
dauern – kişandin, dom kirin 
Decke, Bett– (-e) – lihêf 
dein – te 
Demonstration (-e) - meş 
denken – fikirîn, ramîn 
dennoch – dîsa, dîsa jî 
deshalb – loma, lema, ji ber vê yekê 
Desinfektion (-e) – mîkrobkuştin 
deutsch – elmanî, almanî 
Deutsche/r (-e/-r) – elman, alman 
Deutschland, BRD – Elmaniya, KEY (Komara Elmanîya Yêkgirtî) 
Dezember (-r) – Kanûn, Çileya Pêşin, Berfanbar 
Dialekt (-s) – zarav, zar 
Diät (-e) – parizî 
dicht – gur 
Dichter(in) (-r/-e) – hozan 
Dichtkunst (-e) - hozanî 
dick – qelew (Person), qalind (Sache) 
Dickmilch (-e) – mast 
Dieb (-r) – diz 
Diener (-r) – xulam, xizmetvan 
Dienstag (-r) – sêşem 
Dienstmädchen (-s) – carî 
dies – ev,vî 
diese (Pl.) – van, vana, evna, ev 
diese/r/s – ev yêk, ew, vî, wê 
diesseits – li vî alî 
dieses Jahr – îsal 
diesmal - îcar 
Dînar (– ) – dînar 
Ding (-s) – tişt 
dir – te, tera 
direkt – rast, yekser 
Direktor (-r) - midûr 
Diskus (-r) – dîsk, xewre 
doch – belê 
Docht (- ) - fitîl 
Doktor (-r) – doxtor/textor 
Dolmetscher (-r) – werger, wergervan 
Donnern (-s) – gire-gir 
Donnerstag (-r) – pênçşem 
doppel – duqat, zo, duta 
Doppelzimmer (-s) – oda dukesî, oda duneferî 
Dorf (-s) – gund 
Dorfbewohner (-r) – gundî 
Dorfbürgermeister (-r) – muxtar 
Dorfvorsteher (-r) - muxtar 
Dorn (-r) – ustirî, dirî, stirî, mit 
dort – li wê derê, liwir, wir, wira, ewder, wêderê 
Dose (-e) – qutî 
Drache (-r) – ziha 
Draht (-r) - têl 
draußen – derva, li derva 
dreckig – qiler, pîs, gemar, qerêj, qirêj 
drehen – badan, zivirandin, gerandin 
drehen, sich - zivirîn 
drei – sê, sisê 
dreißig – sî 
dreizehn – sêzdeh 
Dreschmaschine (-e) - patoz 
drinnen – hundur, li tê de 
Druck (Auflage) (-r) – çap 
drucken – çap kirin 
drücken – givaştin, dewisandin (Knopf) 
du – tu 
dumm – dîn 
dunkel – tarî 
Dunkelheit (-e) – tarîtî 
dünn – zirav, lawaz, reqele, tenik/pehn (Gegenstände) 
durcheinander - tevlihev 
Durchfall (-r) – navêş, virik, navçûn 
Durchhalten – berxwedan 
Durchsieben - dakirin 
dürfen – destûrdan 
durstig – tî