eben – dûz, rast 
eben (adv.) – erê, belê 
Ebene (-e) – deşt, banî 
Eber (-r) – xinzîrê nêr, berazê, nêr 
echt - rast 
Ecke – koşe, kuncik, qorzî, enişk 
edel – keleş 
Edelmut (-r) – kerem (arab.) 
egal – wekhev 
Ehefrau (-e) – jin, kewanî, xêzan 
ehemalig – kevin, kevn, belê 
Ehemann (-r) – mêr, zilam 
Ehre (-e) - paye 
ehrenhaft – serbilind 
ehrlich! – bi Xwede! Weleh! 
Ehrwürdig – payebilind, birêz 
Ei (-s) – hêk 
Eid (-s) – sûnd, sond 
eifersüchtig – çavteng 
Eigentum (-s) – xweditî, mal 
Eigentümer (-r) – xwedî, xayî 
eilig – bi lez 
Eimer (-r) – satil, biroş 
ein - yêk 
ein bißchen – hinek 
ein wenig – hinek, hindik, hewkî 
einander – hev, hevdu 
Einbahnstraße (-e) – rêka yêkhelî 
einer nach dem anderen – yêk bi yêk 
einfach – hêsan, sade 
Einfahrt (-e) – derge, devrê 
einfallen – hatin bîra ... 
Eingang (-r) – deri, derge devrê 
Eingeweide (-e) – ûr, hindir 
einige/-s – hin, hinek, çend 
Einkommen (-s) – meaş 
einladen – dawet kirin, vexwendin 
einmal – carek, carekê 
einpacken – dagirtin 
eins – yêk 
Einschreibebrief (-r) – nameya, nivîsandî 
einsteigen – siyarbun 
einstellen – xebitandin (Arbeit) 
einstürzen – helşîyan, hilweşîyan 
einstürzen lassen – helşandin, hilweşandin 
eintragen – tomar kirin, qeyd kirin 
eintreten – ketin hundir, têketin 
Eintritt (-r) – têketin 
einverstanden sein (mit...) – başe, razîbûn (ji...) 
einwickeln – pêçandin, alandin 
Einzahl (-e) – fer 
einzeln, der Reihe nach – yêk bî yêk 
Einzelzimmer (-s) – odeya yeksî, odeya yekneferî 
Eis (-s) – cemed 
Eis (Speiseeis) (-s) – dondirme, bestanî, qeşa 
Eisen (-s) – hesin 
Eisenbahn (-e) – rêka hesin, trên 
ekelhaft - pîs 
Elch (-r) – gakûvî 
elegant – lewend, çeleng 
elf – yanzdeh 
Ellenbogen (-r) – enîşk, henîşk, çeng 
Elster (-e) – qijik 
Empfänger/-in (-r/-e) – wergirvan 
empfehlen – pişnîhat kirin 
Empfehlung (-e) - pêşnîhat 
Ende (-s) – dawî, paşî, talî, xelasî 
Ende; zu...gehen – qedîyan, hatin dawî 
enden – qedîyan, hatin dawî 
eng – teng, kêmber, zirav 
England – Ingilîstan 
Enkel/-in (-r/-e) – nêvî, nebî 
entbinden – zayîn (Tiere), anîn dine 
Ente (-e) – ordek, werdek 
entführen – revandin 
entgegennehmen – standin, wergirtin 
entkommen – felitîn 
entladen – da kirin 
entlassen – derxistin, ji kar avêtîn 
entscheiden – qerar dan 
Entscheidung (-e) – qerar, biyar 
Entschluß (-r) – qerar, biryar 
entschuldige – min ef bike, bibore, bibexşe 
entschuldigen – borandin, baxşandin, ef kirin 
entsinnen – anîn bîrê 
entsprechend – gora, ji...ve 
entstehen – çêbûn 
entweder...oder – an...an jî 
entwickeln – pêşve birin 
er/sie/es – ew, wî 
erbrechen – vereşîn 
Erbse (-e) – nok, lobî 
Erdbeere (-e) – tûtfrengî 
Erde (-e) – ax, erd, dinya (Welt) 
Erdöl (-s) – petrol 
ereignen, sich – hatin serê kesî 
Ereinis (-s) – 
Erfolg (-r) – serdestî, serketin 
ergeben – teslîm bûn 
Ergebnis (-s) - dawî 
ergreifen – rahiştin, rahêj girtin, girtin 
erhalten – girtin, wergirtin 
erholen, sich – 
erinnern, sich – birhatin 
Erinnerung (-e) - bîr 
erkälten, sich – serma girtin, serma xwarin 
erkennbar – xuya 
erkennen – nas kirin 
erklären, etwas – izah kirin, raber kirin, saloxdan 
Erklärung (-e) – raberî, salox 
erlangen – bi dest xitin 
erlauben – hiştin, destûrdan 
Erlaubnis (-e) – destûr 
erlöschen – vemirîn, xevda kirin 
Erlösung (-e) - xelasî 
Ermäßigung (-e) – erzan, kêmanî 
Ermüden – westîyan, betilîn, qefilîyan 
erregen – livîn (sich), bala kesî kişandin (Aufmerksamkeit) 
erreichen – gihîştin, gihan, bi dest xistin (erlangen) 
errichten – ava kirin, saz kirin, çê kirin 
Ersatzteil (-r) – parçeyê yêdek 
erscheinen – xuyabûn 
erschöpft – westîyayî, betal 
erschrecken, jemanden – venciqandin 
erstaunt – şaş 
erst – hê 
erste/r/s – sifte, yekêmîn, pêşin 
Erste Hilfe (-e) – alîkarîya zû, pêşçare 
Erwidern - vegerandin 
erzählen – salixdan, xeberdan 
Erzählung (-e) – axaftin, çîrok 
es – ew, wî 
es gibt... – ... heye, hene 
es gibt nicht... – ...tune/...nîne 
es kann sein – dibe 
Esel (-r) – ker 
Essen (-s) – xwarin, nan, xurek 
essen – xwarin 
Essig (-s) – sihik, tirşî 
Etage (-e) – qat, xane 
etwa – nêzekî 
etwas – tiştek, hinek, çîcik, hindik, hinekî 
euch – we, wera 
euer – we 
Eule (-e) – kund, şût 
Europa (-e) – Ewropa 
explodieren – teqîyan 
explodieren lassen - teqandin