Gabel (-e) – niştir, çetel 
Gang (-r) – rêgeh, gîr, fîtêz 
Gans (-e) – qaz 
ganz – tam, hemî 
gar nichts – tu caran, tu tişt 
Garten (-r) – baxçe 
Gartenbau (-r) – bostan 
Gasse ( -e) – kuçe, ziqaq, cadik 
Gast (-r) – mêvan 
gastfreundlich – nandar û avdar, mêvanperwer 
Gastfreundschaft (-e) – mêvanperwerî 
Gastgeber(in) (-r/-e) - mazûvan 
Gasthof (-r) – mêvanxane 
Gaststätte (-e) – aşxane 
Gazelle (-e) – xezal 
gebären – zayîn (Tiere), anîn dinê (Menschen) 
Gebärmutter (-e) - malzarok 
Gebäude (-e) – avahî, xanî 
geben – dayîn 
Gebet (-s) – nimêj, limêj, dua 
Gebiet (-s) – navçe, dever 
gebildet – xwenda/xwendî/xwende, ronakbîr, zana 
geboren werden – hatin dinyê 
gebraten – sorkirî, bijartî, biraştî 
gebrochen – şikeştî 
Gebühr (-e) – mesref 
Geburt (-e) - zayîn 
Geburtsort (-r) – cîye ji dayîkbûnê, bûngeh 
Geburtstag (-r) – roja bûyînê, rojbûn 
Gedächnis (-s) – bîr 
Gedanke (-r) – bîr 
Gedenken (-s) – bîranîn 
Gedicht (-s) – helbest 
Geduld (-s) – sebir (arab.), aram, tebat 
geehrt – birêz 
Gefahr (-e) – cij, xeter, bive 
gefallen, jnd. – xweş çûyîn, evandin, ecibandin 
gefälscht - sexte 
Gefängnis (-s) – hepisxane, girtixane, hebs 
Gefäss (-s) – qutî, firax 
gefrieren – cemidîn, qeşa girtin 
gegen – berbi, dijî, hember 
Gegend (-e) – war, hel, hawirdor, der, dever 
gegenseitig – hev, hevdu 
gegenüber – pêş, li hember, miqabil 
Gegner (-r) – dijmin 
geh – here 
Geheimnis (-s) – veşare, sir 
gehen (schnell) – lezîn, meşin, çûn 
gehen – çuyîn, herîn 
Gehirn (-s) – mêjo 
gehorchen – guhdar kirin 
Geisel (-e) – dîl 
geizig – xesîs, çekûz 
gekränkt - xeyidîn 
gelb – zer, qîçik 
Geld (-s) – pere 
geldlos - bêpere 
Geldlosigkeit (-e) – bêpereyî 
Gelehte(r) (-e/-r) – xwendewar, birewer, alim 
gemäß – ji...ve, gora, gor 
Gemeinschaft (-e) – civat, kom 
Gemüse (-s) – sewze, şînyatî 
gemütlich – rehet 
genau – tewaw 
Gendarm (-r) - cenderme 
genug – bese, hew 
genügen – têr kirin 
genügend – bes 
geöffnet – vekirî 
Geographie (-e) – cografî 
Georgien – Gurcîstan 
Gepäck (-s) – hûrmûr, bar, kelemal 
gerade – rast 
geradeaus – rastê rast, yekser 
Geratter (- ) – tiqe tiq 
geräumig – fireh, fereh 
Geräusch (-s) - deng 
Gerechtigkeit (-e) – heq 
Gericht (-s) – mahkeme, dadgeh 
gerne – bi xaşî, serçavan 
Gerste (-e) – ceh 
Geruch (-r) – bîn, bîhn 
Gerüst aufbauen – darxistin 
gesalzen – xwêkirî 
Gesamtheit (-e) – tevahî, tevayî 
Gesang (-r) – stran, kilam 
Geschäft (-s) – dikan 
Geschätsviertel (-s) - sûk 
geschätzt – hêja 
geschehen – qewimîn 
Geschenk (-s) – diyarî, xelat, fîşar, yadîgar 
Geschichte (-e) – dîrok, çîrok, tarîx 
Geschichtenerzähler(in (-r/-e) – çîrokbêj 
Geschickt – jêhatî 
Geschirr (-s) – fere, firax 
geschlossen – girtî 
Geschmack (-r) – tam, çêj 
Geschoss (-s) - qat 
Gesellschaft (-e) – civak, civat 
Gesetz (-s) – qanûn, zagon 
Gesicht (-s) – rû, devrî, dîm 
gestern – duh, do 
gestört - acîz 
gesund – xweş, cansax, baş 
Gesundheit (-e) – xweşî, tenduristî, sihat 
Getränk (-s) – vexwarin 
Gewalt (-e) – zordarî, zilm 
Gewehr (-s) – tifing, mertîn 
Gewicht (-s) – giranî 
gewinnen – qezenc kirin, serketin 
gewiss – belê, helbet 
Gewissen (-s) – ûcdan 
gewöhnen, sich – 
Gewohnheit (-e) – adet, fêrewe 
gibt es (hier)…ş – (li vir)… heyeş 
Gift (-r) – jahr 
Giftgas (-s) – gaza jehrê 
Gitarre (-r) – gîtar 
glänzend - geş 
Glas (-s) – îskan, qedeh, berdax, cam, piyale 
Glatzkopf (-r) – keçelok 
Glaube (-r) – ol, dîn, bawerî 
glauben – bawer kirin 
Glauben schenken – bawerî anîn 
gläubig - dindar 
gleich – wekhev 
gleich, nun – niha, tavilê, hema 
Gleicheit (-e) – wekhevî 
gleichsam – wek, wekî 
Gleis (-s) – xetban, şivîl 
Glocke (-e) – zengîl 
Glück (-s) – siûd, bextewarî, bext 
glücklich – dilxweş,bextîyar, bextewar, şa, geş, keyfxweş 
Glückwunsch (-r) – pîrozî 
Glühbirne (-e) – gilope, lempe 
Gnade (-e) – rehm 
Gold (-s) – zêr 
golden - zêrîn 
goldgelb – zêr, zêrîn 
Goldschmied (-r) - zêrker 
Gott (-r) – Xwedê, Yêzdan, Xudê 
Grab (-s) – gor 
graben– vedan, kolandin 
Grammatik (-e) – rêziman 
Granatapfel (-r) – hinar 
Gras (-s) – cêre 
grasen - çêran 
grasen lassen – çêrandin 
gratulieren – pîroz kirin 
grau – gewir, boz (Esel, Pferde) 
greifen (nehmen) – girtin 
Grenze (-e)– sînor, hidûd 
grob - gir 
groß, – bilind ,mezin, gir 
Größe (-e) - mezinahî 
Großgrundbesitzer (-r) – axa 
Großmutter (-e) – dapîr, pîrik 
Großvater (-r) – bapîr, kalik 
großzügig – comerd 
Großzügigkeit (-e) – comertî 
Grube (-e) – ax 
Grün (- ) - heşinahî 
grün (für Pflanzen siehe „blau“) – kesk 
Grund (-r) – sebeb, binax, bingeh 
gründen – saz kirin 
Grundschule (-e) – dibistana destpêke, dibistana pêşin 
Gruppe (-e) – kom 
Gruß (-r) silav 
grüßen – saz kirin, silav kirin 
gültig – dimeşe, qebûl bûyîn 
Gummi (-r/s) – lastik 
Gurke (-e) – xîyar, aro, tirozî 
gut – baş, xweş, çê, rind, qenc 
Gürtel (-r) – kember, qawîş 
Güte (-e) – qencî, başî 
Gutenachtgeschichte (-e) – xevnoşk, çîrok 
Gymnasium (-s) – lîsa