ja – herê, erê, belê, ê 
Jacke (-e) – saqo, cakêt 
Jagd (-e) – nêçîr 
Jagdhund (-r) - tajî 
Jahr (-s) – sal 
Jahreszeit (-e) – demsal 
Jahrhundert (-s) – dewr 
jährig - salî 
Januar (-r) – Çile, Rêbendan 
jawohl – ser sera, ha ezbenî 
je...umso – herçend...ewçend 
je mehr – hingî ku 
jede(r,s) – her, heryek 
jedermann – hemû, herkes 
jederzeit – herdem, herkat 
jedes Jahr – hersal 
jedoch – lêbelê 
jemand – kes, kesek 
jene(r,s) – her kî, heçî, ew (Pl.) 
jenseits – li walî, li wî alî 
jetzt – niha, nika, îcar 
Jezide (-r) – yêzdî 
Jod (-s) – yod 
Joghurt (-r/-s) – mast 
Joghurtgetränk (-s) – avdew, mastav 
Jude/in (-r/-e) – ciho, yahodî 
Jugendlicher (-r) – xort, kur, genc 
Juli (-r) – Tirmeh 
jung – ciwan, xort 
Junge (-r) – law, lawik, kur, kurik, xort 
junger Mann (-r) – xort 
Jüngling (-r) - xort 
Juni (-r) – Hezîran, Pûşper 
Juwel (- ) - cewahir