L 

lächeln – berkenbûn 
lachen – kenîn 
lachen über... – bi...kenîn 
Lachen (-s) – ken 
Laden (-r) – dikan, dûkan 
Lage (-e) – rewş, hal 
lähmen – felc kirin 
Lamm (-s) – berx, berxik 
Lampe (-e) – lampe, çire 
Land (Staat) (-s) – welat, erd, zemîn 
Landkarte (-e) – xerîte, erdkefşar 
Landwirtschaft (-e) – cotkarî 
lang – dirêj 
lange Zeit – dema dirêj, ji zû va 
Länge (-e) – dirêjî, dirêjahî 
langsam – hêdî 
lassen – berdandin, hiştin 
Last (-e) – bar 
Lauchzwiebel (-e) - pîvazterik 
laufen – revîn, bazdan, bezîn 
laut – bideng, bi dengê bilind 
Laut (-r) - deng 
Leben (-s) – jîn, jiyan 
leben – jîn, jîyin 
leben lassen - vejandin 
Leber (-e) – kezew 
lecker – xwaş, biçêj 
Leder (-s) – çerm, post, eyar 
leer – vala, tal 
legen – danîn 
Legende (-e) – destan 
lehren – hin kirin, fer kirin, ders dan, elimandin 
Lehrer(in) (-r) – mamoste(a), dersdar,fêrvan 
Leibeigener (-r) - xulam 
leicht – sivik, hêsa, bi hêsanî 
Leichtigkeit (-e) – sivikî, hêsanî 
Leid (-r) – derd, keser 
leid tun – berketin 
leider – mixabin 
leihen, jnd. – deyn dan/dayîn 
leihen, sich etw. – deyn kirin 
leise – bêdeng, hêdî 
leiten – rêberî kirin 
Leiter (-r) – sêlim, rêber 
Leitung (-e) – rêberî 
Lektion (-e) - ders 
lenken – ajotin 
Lenkrad (-s) - badan 
lernen – fêrbûn, hînbûn, hînî...bûn, elimîn 
lesen – xwendin 
Leser(in) (-r/-e) – xwandevan 
letzte(r, -e, -es) – paşi, axir, dawî 
letztes Jahr – par, sala par 
letztes Mal – cara berê, cara dawiyê 
leuchten – biriqîn 
leuchtend - geş 
Leute (-e) – mirov, xelk 
Licht (-s) – sewl, tirîj, ronahi, rohnî,çira 
lieb – delal 
Liebe (-e) – evîn, hez kirin 
lieb – bedew 
lieben – ji... hez kirin, evandin 
lieber – baştir 
Lied (-s) – stran, kilam 
liegen – razan 
Linie (-e) – xet, xêz, rêz 
links – çep 
Linsen (-e) – nîsk 
Lippe (-e) – lêv 
Liste (-e) – rêzname, lîste 
loben, jem. – peyadayîn, salixdan, pesinê...dan 
Loch (-s) – qulik, qul 
locker - sist 
Löffel (-r) – kevçî 
löschen – vemirandin, xeva kirin 
loskommen – filitîn 
loslassen – berdayîn 
Lösung (-e) – çare 
Löwe (-r) – şêr 
Luft (-e) – ba, hewa 
Lüge (-e) – vir, derew 
lügen – vir kirin, derew kirin 
Lügner/in (-r/-e) – virek, derewçîn 
Lumpen (-e) – kevnik 
Lunge (-e) - pişik 
Lust (-e) – kêf, dilxwazî 
lustig – şên 
lustig machen, sich – pêkenîn