M 

machen – kirin, çê kirin 
machen (herstellen) – çê kirin 
Mädchen (-s) – keç, qîz, keçik, qîzik 
Magen (-r) – hûr, mîde 
mager - zirav, lawaz, rreqele, jar 
mähen – çinîn 
Mai (-r) – Gulan 
Mais (-r) – garis, lazut 
Mal (-s) – car 
Malaria (-e) – lerteza 
malen – çê kirin 
man - mîrov 
manche – hin, hinek 
manchmal – carna, carcaran, yekcaran 
Mandarine (-e) – mandalîn 
Mangel (-r) – kêmasî 
Mann (-r) – mêrik, merî, mêr, zilam 
mannhaft – mêrxwaz 
männlich – nêr, mêrane 
Männlichkeit (-e) – mêratî, mêranî 
Mantel (-r) – palto, manto, qapût 
Marille (-e) – aprîkos, zerdele 
Markt (-s) – sûk, bazar 
Marmelade (-e) – rîçal, leçer 
Marsch (-r) – meş 
marschieren - meşin 
März (-r) – Adar 
massieren – mizdan, misdan 
Matsch (- ) - herî 
Mauer (-e) – dîwar, çeper 
Maulbeere (-e) – tût 
Maus (-e) – mişk 
Maultier (-s) – qatir 
Medikament (-s) – derman 
Meer (-s) – derya, behr 
Mehl (-s) – ard 
mehr – zêde, bêtir, pirtir 
Mehrheit (-e) – piranî, pirinî 
mein – min, fikirîn, bawer kirin 
Meinung (-e) – bîrûbawerî 
Meister (-r) – hoste 
Mekkapilger (-r) – hecî 
Melanzani (-e) – balîcanê reş, balîcan 
melken – dotin 
Menge (-e) - lod 
Mensch (-r) – mirov, meriv 
Mensch, guter – camêr 
Menschheit (-e) - mirovatî 
merkwürdig – sêr, ecêb 
messen – pîvan 
Messer (-s) – kêr 
mich – min, xwe 
Miete (-e) – kira, kirê 
mieten – kirê kirin 
Milch (-e) – şîr 
Militärpolizist (-r) – cendirme 
Millionär (-r) – mîlyoner 
Milz (- ) - fatareşt 
Minarett (– ) – mînare, birc 
Minister(in) (-r/-e) – wezîr 
Ministerium (-s) – wezaret 
minus – kêm 
Minute (-e) – deqe (arab.), deqîqe (arab.) 
mir – min, minra 
mischen – navhevxistin 
mit – bi, tevî, bi...re, digel 
mit sich – tevî xwe, ji xwe re 
mit sich nehmen – birin 
Mitbürger (-r) - hemwelatî 
miteinander – bi hevra 
Mitglied (-r) - endam 
mitnehmen – birin 
Mittag (-r) – nîvro, nîvroj 
Mittagessen (-s) – firavîn 
Mitte (-e) – navîn, navçe, nîv, navend 
mitten in – di nav…da 
Mitternacht (-e) – nîvê şevê 
Mittwoch (-r) – Çarşem 
Möbel (-s) – mobîlya 
modern – modern, nûjen 
mögen – hez kirin, evandin 
möglich – mimkin, dibe 
Möglichkeit (-e) - îmkan 
Mohnblume (-e) – xaşxaşik 
Moment (-r) – dem 
Monat (-r) – meh, heyv 
Mond (-r) – hîv, heyv, hêv 
Montag (-r) – Duşem 
morden – kuştin 
Mörder (-r) – mêrkuj 
morgen - sibê 
Morgen (-r) – beyanî, sibeh 
morgen – sibê, sibeh 
Morgendämmerung (-e) – berbang 
morgens, am Morgen – serê sibê 
Mosaik (-s) – mosaîk 
Mosche (-e) – camî, mizgeft 
Moskito (– ) – kelmêş 
Moskitospray (-r) – dermanê kelmêşan 
Moslem (-r) – musilman 
Motor (-r) – mator, motor 
Mücke (-e) – kelmêş 
müde – westîya, mandî, helakb betilî 
müde werden – westiyan 
Mühle (-e) - aş 
Mund (-r) – dev, fek 
Museum (-s) – mûze 
Musik (-e) – mûzîk, mûzîqî 
Musiker/in (-r/-e) – mûzîkvan 
müssen – vîn, pêwîstbûn, gerekbûn 
Mut (-e) – mêranî 
mutig – gernas, mêr 
Mutter (-e) – dayê, dayîk, yadê, dê 
Muttersprache (-e) – zimanê dayîkê, zimanê zikmakî