N 

Nabel (-r) – navik 
nach – dû, dû...re, pey, berv, piş, li pê, piştî, gora 
nach (zeitlich) – şûnda, paşê, piştî 
nach und nach – hêdî hêdî 
Nachbar/in (-r/-i) – cîran, cînar 
Nachbarschaft (-e) – cîranî 
nachdem – piştî ku 
nachher – paşe, dûra, peyra 
Nachmittag (-r) – piştî nîvro, nîvro şûnda 
Nachricht (-e) – xeber, mizgîn (Frohe), hay 
Nachrichten (-e) – nûçe 
nächstes Jahr – sala tê, salike din 
nächstes Mal – cara din 
Nacht (-e) – şev 
nacht, heute... – îşev 
Nacken (-r) – istû, histî 
nackt – tazî 
Nadel (-e) – derzî 
Nagel (-r) – neynûk (Finger), mix 
nah – nêzik, nêz 
nahe bei – nêzikî 
Nähe (-e) – nêzikî 
nähen – dirûn 
nähern, sich – hatin nêzik 
Name (-r) – nav 
Nase (-e) – poz, bêvil, xeşm 
naß – şil, ter 
Nation (-e) – netew, milet 
Natur (-e) – surîşt, tebîet 
natürlich – helbet, tabî, belê 
Nebel (-r) – mij, dûman 
neben – li cem, cem 
Neffe (-r) – Kinder des Bruders: birazî – Kinder der Schwester: xarzî 
nehmen – hildan, standin, girtin, rahiştin 
neidisch – hesûd, dexsoye 
nein – na 
Nerv (-r) – reh, temar, rûçal 
Nest (-s) – hêlîn, pinîk 
nett – delal, baş 
neu – nû, nuh, ecer 
Neugier (-e) – mereq 
neugirig – bi mereq 
neugirig sein – mereq kirin 
Neuigkeit (-e) - nûçe 
Neujahr (-s) – sala nû, sersal 
Neujahr (-s), kurdisches – Newroz, Nevroz 
Neujahrfest (-s), kurdisches – Cejna Newrozê 
neun – neh 
neunzehn – nozdeh 
neunzig - nod 
nicht – nine, na, tine, ne 
nicht mehr – nema 
Nichte – birazî, xwarzî 
nichts – tişt nîne, tiştek tune, tu tişt 
nichts, es gibt... – tiştek tune 
nie – qet, ti, tucaran, tucara 
niederbrennen – şewitandin 
niederlassen – cî/cih girtin 
Niederschlag (-r) – baran, şilî 
niedrig – nizm 
niemand – qe kesik 
niemals – tu caran na, qet 
niemand – nekes, neyek 
Niere (-e) – gurçik 
Nimrod (-r) – Nemrûd 
noch – hê, diha, hin, din, hêj 
noch einmal – carek din, dîsa, cardin 
Nomade (-r) – koçer, çolvan 
Norden (-r) – bakûr 
Nordosten (-r) – rojhilata bakûr 
Nordwesten (-r) – rojava bakûr 
normal – normal 
Not (-r) – desttengî, bêçareyî 
nötig – hewce, lazim, peywîst, gerek 
Notruf (-r) – banga alîkarîyê, pêwîstgazî 
notwendig – giring, hewce, peywîst, lazim 
Notwendigkeit (-e) - hewcedarî 
November (-r) – Mijdar, Çêrîya Paşin 
Nummer (-e) – hejmar, nimre, reqem 
nun – niha, nika, înca 
nunmehr - êdî 
nur – tenê, bi tenê 
nur noch – hê 
Nuss (-e) – findeq 
nützen – gêr hatin, bikêr anin 
Nutzen (-r) – fêde 
Nylon (- ) – naylon, laylon