o! - ey 
ob – gelo, ku, ka 
oben – jor, ser, banî 
Ober (-r) – gerson, xizmetkar 
obere/r/s – jorin 
Obergefreiter (-r) – çewiş 
Oberschenkel ( - ) – rahn, ruhn, qor 
Oberseite (-e) – ser, serî, rû 
obgleich - herçend 
Obst (-s) – fêki, mêwe 
obwohl – herweki, çiqas ku, herçend 
Ochse (-r) – ga 
oder – an (ji), yajî, yanjî 
Ofen (– r) – sobe, kozika êgir 
offen – vekirî, eşkere 
offensichtlich – eşkere, xuya 
öffentlich – eşkere 
offiziell – resmi 
öffnen – vekirin 
oft – gelek caran, pir 
ohne – bê, vê 
ohne Arbeit – bê kar, destevala 
ohne Schlaf – bê xew 
ohnmächtig – bîrvaçûyîn, ji xwe ve çûyîn 
Ohr (-s)– guh 
Ohrenschmerz (-r) – guhêş 
Ohrfeige (-e) - şeqam 
Ohrring (-r) – guhar, gihar 
Oktober (-r) – Cotmeh, Çêrîya Pêşin 
Öl (-s) – rûn, zêt , don 
Olive (-e) – zeytûn 
Omelette (-e) - hêkerûn 
Onkel (-r) – väterliche Seite: apo, mêrmet – mütterliche Seite: xal, mêrxaltî 
Operation (-i) – operation, emelet, terane 
operieren – amelîyat kirin 
Opfer (-e) – qurban 
Orange (-e) – porteqal, narinc 
Ordnung (-e) - sazûman 
Organisation (-e) – rêxistin 
Orient (-s) – rojhilat 
Orientalistik (-e) - rojhilatnasî 
Ort (-r) – der, cîh, cî, şin, dever, der, dever 
Osten (-r) – rojhilat 
Osterfest ( -s) – cejna rabûnê 
Österreich – Awistirya 
Österreicher/in (-r/-e) – Awistiryayî 
Ozean (-r) - derya