R 

Rabe (-r) – qang 
Rad (-s) – çerx 
Radiergummi (-r) – raket, pakind, sirge 
Radio (-s) – radyo 
Radischen (– ) – tirp, tivir 
Rand (-r) – kêlek, kevî 
rasch – zû, bi lez 
Rasen (-r) – çîmen, gîha 
Rat (-r) – şîret, temî 
Ratschlag (-r) – şîret 
Rauch (-r) – dû 
rauchen – cixare kişandin 
Raum (-r) – ode, çavî 
Rauschen (-s) - xuşîn 
Rebhuhn (-s) – kew 
rechnen – hesab kirin, hesibandin 
Rechnung (-e) – hesab 
recht – rast 
Recht (-s) – maf, heq, rastî 
rechts – rast, milê rastê 
Rechtsanwalt (-r) – abûqat 
Rede (-e) – gotar, xeberdan, qal 
reden – qal kirin, qise kirin, peyvin, axiftin 
Regal (-s) - refik 
Regen (-r) – baran, şilî 
Regenbogen (-r) – keskesor 
Regenschirm (-r) – şemsîye 
Regenwurm (-r) – kurm 
Regierung (-e) – hikûmet 
regnen - barîn 
regnet, es – baran dibare 
reich – dewlemend, maldar 
reich, das – bese 
reichen – dirêj kirin 
Reichtum (-r) – dewlemendî 
Reifen (-r) – lestîk, dolab, çerx 
Reihe (-e) – dor 
reinigen – pa kirin 
Reis (-r) – birinc, girar 
Reise (-e) – rêwîtî, ger 
reisen – gerîn, seyahat kirin, rêwîbûn 
Reisende(r) (-e/-r) – rêwî 
Reisescheck (-r) – şeka rêwanîyê 
reißen – qetandin, çirîn 
reiten – ajotin 
Reiter (-r) – siyar, suwar 
Religion (-e) – din, ol 
religiös – dîndar 
rennen – bezîn, bazdandin 
Reparateur (-r) - tamîrcî 
Reparatur (-e) – tamîr 
reparieren – çê kirin, tam^r kirin 
reservieren – rezerv kirin 
Respekt (-r) – qedir, qîmet, hirmet 
Restaurant (-s) – loqante, xarinxane 
Rettich (-r) – tivir 
Rettung (-e) – xelasî 
Rezept (-s) – reçete, dermanşane 
richtig – rast 
Richtung (-e) – berv, semt, hêl, alî, rex 
Richtung geben – berî dayin 
riechen – bîn kirin, bîndan (tr.) 
Ring (-r) – gustîlk, hingilîsk, qulp 
rinnen – herikîn 
Roggen (- ) - çevder 
roh – xav 
Rohr (-s) – borî 
Römer (-r) - Romî 
Röntgenaufnahme (-e) – rontgên, fîlim, fîlm 
rosa – pembe 
Rose (-e) – gul, sorgul 
Rosengarten (-r) – gulîstan 
Rosenverkäufer(in) (-r/-e) - gulfiroş 
rosine (-e) – mewîj, kişmîş 
Rost (- ) – jeng, zeng 
rosten – jeng/zeng girtin 
rösten - braştin 
rot – sor 
Rotkraut (-e) – pincar, sorkelem 
Rücken (-r) – pişt, şan 
Rückenschmerz (-r) – piştêş 
Rückseite (-e) – paşî 
Ruder (- ) – bêr, bêrik 
rufen – gazî kirin, ban kirin, deng lê kirin 
ruhe (-e) – vehesî, bêdengî, sêrinî, aramî 
ruhig – aş, bê deng 
Ruhm (-r) – serbilindî, rûmet 
rund – gilor, girover, gilover 
rund um – dora 
runzeln, die Stirn – qirçimandin 
rutschen – şemitîn, xij bûn, xij kirin