S 

Sache (-e) – tişt, doz (Verfahren) 
Sack (-r) – tûr, çal, kisik 
säen – reşandin 
Saft (-r) – şerbet, avdoş 
Säge (-e) – metelok, gotinek, birek 
sagen – gotin, axiftin 
Salat (-r) – selete 
Salz (-s) – xoy, xwêy, xwê 
salzig – şor 
sammeln – kom kirin, berhev kirin 
Samstag (-r) – şemî 
Sandale (-e) – sendel, şimik 
Sänger (-r) – dengbêj, stranbêj 
satt – têr 
Sattel (-r) – zîn (Pferde), qaltax (Esel) 
satteln – zîn kirin, qaltax kirin 
Satz (-r) – cimle, hevok 
Sau (-e) – berazê mê, xinzîrê mê, mawî 
sauber – paqij, pak 
saubermachen – pa kirin, paqîj kirin 
Sauberkeit (-e) – pakî 
sauer – tirş 
saugen – mijîn 
schade – çi heyf, mixabin 
Schaden (-r) – zirar, zîwan, ziyan 
Schaf (-s) – mîh, mî 
Schäfer (-r) – şivan 
Schafherde (-e) – pez 
Schafherdenbesitzer (-r) - xwedîpez 
Schakal (-r) – çeqel 
Schal (-s) – şal 
schalten – vêxistin 
Scham (- ) – şerm, fehêt 
schämen, sich – şerm kirin, fedî kirin 
Schande (-e) – şerm, rûreşî 
scharf – tûj, sûr, tund 
scharfer Paprika – îzot, îzota tûj 
Schatten (-r) – sî 
Schatz (-r) – xezîne 
schauen – mêze kirin, qatî kirin, temaşe kirin, nêrin 
Schaufel (-e) – bêr, hêlkan 
schaufeln – hêjîyan, kolandin 
Schaufenster (-s) – vêtrîn, camxane 
Schaukel (-e) – hêlan 
Schaum (-r) – kef 
Scheck (-r) – şek, çek 
Scheich (-r) – şex 
scheiden lassen,sich – berdayîn 
Schein (-r) - şewq 
schenken – pêşkêş kirin, diyari kirin 
Schere (-e) – meqes, birok 
Scherz (-r) – henek, laqirtî, galte 
schicken – şandin 
Schicksal (-s) – qeder, bext, bûdane 
schief – xwar, xar 
Schienbein (-s) – paq 
shießen – teqandin, havtin 
Schiff (-s) – keştî, avban 
schimpfen – pevçûn 
Schirm (-s) – şemsî, sîwan 
Schlaf (-r) – xew 
schlafen – raketin, razan, xewîn, paldan 
Schlag (-r) – derb 
schlagen – kutan, li...dan, lê xistin 
schlagen, einander – hevxistin, dan, kutan 
Schlagloch (-s) – qurtik 
Schlamm (- ) - herî 
Schlange (-e) – mar 
schlecht – pîs, nebaş, xiraw, genî, genû 
schleichen – kişîn 
schlicht - sade 
schließen, ab... – kilît kirin, girtin 
schließlich – şûnda, di dawîye de 
schlimm – xirab, nebaş 
Schloß (- ) - kilît 
schluchzen – kelgirî bûn 
Schluck (-r) – gulm 
Schlüssel (-r) – kilît,mifte 
schmackhaft – bitehm, biçêj 
schmal – teng 
schmecken – tam kirin 
schmelzen – helandin, helîyan 
Schmerz (-r) – êş, jan 
schmerzen – êşîn 
Schmied (-r) – hesinkar 
schmieren – lêdayin 
schmücken – xemilandin 
schmutzig – pîs, qilêr, gemar, gerêj, girêj 
Schnaps (-r) – raqî, meyger 
Schnee (-r) – berf 
schneiden – jê kirin, birîn 
Scheider (-r) – dirûnvan, terzî 
schneien – berf barin, dahatin, barîn 
schnell – zû, bi lez 
Schnupfen (-r) – arsîm 
Schnurr (-e) - weris 
Schnurrbart (-r) – simbel, simêl 
schon – niha, arta 
schön – bedew, rind, delal, xweş, spehî 
Schönheit (-e) – spehîtî, rindî 
Schöpfer (-r) – çoçik 
Schoß (-r) - hembêz 
Schrank (-r) – kanik, dolab 
Schaubenzieher (-r) – nexter, mêxdar, dernewîz 
Schrei (-r) - qêrîn 
schreiben – nivîsandin, nivîsîn 
Schreibstube (-e) - niviştxan 
schreien – qêrandin, gazî kirin 
Schrift (-e) – nivîs, nivişt 
Schritt (-r) – gav 
Schublade (-e) – çav, berkêşk 
Schuh (-r) – sol, iskarpêl, potîn, çarox, kewş, pêlav 
Schuld (-e) – guneh, sûc 
Schuld vergeben – heq helal kirin 
Schulden (-e) – deyn 
schuldig – bindar, sûcdar 
Schule (-e) – dibistan, xwandegeh, mekteb 
Schüler (-r) – şagirt, xwandekar, xwendewan 
Schulklasse (-e) - sinif 
Schulter (-e) – sermil, mil, kolan 
Schüssel (-e) – feraqa mezin 
schütteln – hejandin, weşandin 
schütten – rêtin, rijandin 
Schutz (-r) – parizî, bervedarî 
schwach – nexurt, bêhêz, jar 
Scwager (-r) – tî, xezur 
Schwägerin (-e) – zey, balduz 
Schwan (-r) - qû 
schwanger – hamîle, ducan 
schwarz – reş 
schwarzhaarig - porreş 
Schawarzmark (-e) – bazara reş 
Schwein (-s) – xinzîr, beraz 
Schweiz – Isviçre, Siwêsra 
Schweizer/in (-r/-e) – Isvîçreyî 
schwer – giran, qurs 
Schwert (-s) – şûr 
Schweiß (-r) – xwêdan, xudan 
schwer - giran 
Schwester (-e) – xang, xûşk, xweh 
Schwiegermutter (-e) – xasî, xesû 
Schwiegersohn (-r) - zava 
Schwiegertochter (-e) – bûk 
Schwiegervater (-r) – xezûr 
schwierig – dijwar, zor 
schwimmen – avjenîn, ajne kirin, sobayî kirin 
schwindlig sein – heş çûyîn, gêj bûn 
Schwur (-e) – sond sûnd 
schwitzen – xudan, xwêdan 
schwören – sond xwarin 
Schwur (-e) - sond 
sechs – şeş 
sechzehn – şanzdeh, deh û şeş 
sechzig – şêst 
See (-r/-e) – gol, derya 
Seele (-e) – ruh 
sehen – dîtin, nirîn 
sehnen, sich – bîra...kirin 
Sehnsucht (-e) – keser, bêrî 
sehr – pir, gelek, gelekî, zehf 
sehr gut – pir baş, gelek baş 
Seide (-e) – herîr, kej 
Seife (-e) – saûn 
Seil (-s) – weris 
sein (ich bin, du bist, wir sind) – bûyîn, bûn (ezim, tuyî, emin) 
sein – wî 
seit – ji...virda, ji, di 
seit langem – zû ve 
seit wann – çiqas ve, kengê ve 
Seite (-e) – alî, rupel, kêlek, rex, rûpel (Buch) 
Seite (-e) (im Buch) – rûpel 
Sekunde (-e) – sanîye 
selbst – bi xwe, xwe 
Selbstbewußtsein (-s) – xwenasî 
selten – hindik caran, kêm 
senden – şandin, pêlweşandin (Radio) 
Senf (-r) – xerdel 
September (-r) – Îlon, Êlûn, Rezber 
Service (-r) – xizmet 
setzen - danîn 
setzen, sich – rûniştin, xwe danîn 
sich – xwe, hev 
sichtbar - xuya 
sichtbar werden – xuya kirin, xuya bûn 
sie – ew, wê 
sie (3.Pl.) – ew, wan, hûn, we 
sieben – heft 
siezehn – heftdeh 
siebzig – heftê 
sieden - kelîyan 
Silber (-s) – zîv, sîm 
singen – strandin, kilam gotin 
singen (Trauerlieder) – lorandin 
Sinn (-r) – hiş, bîr 
Sitte (-e) – adet, fêrew 
Situation (-e) – rewş, hal 
Sitz (-r) – cî, şûn 
sitzen – rûniştin 
Sklave (-r) – xulam 
so – wisa, wekî, ûsa, , wer, wilo, wek, weha, wiha 
so wie – wek 
sobald – çawa ku 
Socken (-e) – gore, kurik 
sofort – hema, a niha 
sogar – heya, lê hînjî, ji xwe 
Sohn (-r) – kur, gede, law 
solange – heta ku 
Soldat (-r) – leşker, saldat, esker 
sollen – vîn, gerekbûn, pêwîstbûn 
Sommer (-r) – havîn 
Sommerweide (-e) – bêr, zozan 
sondern – lê, lê hema, lê belê 
Sonne (-e) – roj, tav 
Sonnenbrille (-e) – berçavkê tavê/rojê 
Sonnenschein (-r) – tava rojê 
Sonnenstrahlen (-e) – tîrêj 
Sonntag (-r) – Yekşem 
Sonst – wekî din 
Sorge (-e) – xem, kul, derd, meraq, tatêl 
sorgen, für – nêrîn, mêze kirin, nihêrîn 
Sorte (-e) – cûre, tewr, sinf 
Souvenir (-s) – xelat 
soviel – ewqas, hapir, wîsapir 
sowie – herwekî 
sowohl…als auch – hem…hem jî, him...him 
sparen – kom kirin, berhev xistin 
Spaß (-r) – kêf, 
spät/später – dereng/dura, paşê 
später,dann – paşê 
spatzierenführen – gerandin 
spatzierengehen – gerîyan, çûn gerê 
Spiel (-s) – lîstik 
spielen – lîstin 
Spielzeug (-s) – lîstik. pêlîstik 
spielen (Instrument) – lêxistin 
Spieß (-r) – şîş 
Spinne (-e) – pîrik 
Spinnen - ristin 
Sporen geben – zengû kirin 
Sprache (-e) – ziman, zar 
sprechen – xeberdan, peyîvîn, axaftin, qise kirin, qal kirin, ştexilîn 
sprechen, davon – qalê kirin 
springen – tuldan 
Spritze (-e) – derzî, şiring 
Spüle (-e) - destşo 
Staat (-r) – dewlet, mîrî 
Staatsbürger (-e) - hemwelatî 
Stadt (-e) – bajar, şar 
in der Stadt – li bajêr 
Stadtbewohner (-e) - bajarî 
Stadtplan (-r) – xerîteya bajêr 
Stadtteil (-r) – tax 
Städtisch – bajarî 
Stand (-r) – cîye, cîhe 
ständig - hergav 
stark – xurt, qewî, bihêz 
stark (Tee) – giran 
Statur (-e) - bejn 
Staub (-r) – toz, telaz, kilxan 
stechen – vedan 
stecken - xistin 
stehen – sekinîn, rawestîn 
stehenbleiben – sekinîn, rawestan 
stehlen – dizîn 
steif – rep 
Steigbügel (-e) – zengû 
Stein (-r) – kevir, berd 
Stelle (-e) – şûn, cî, cîh 
stellen – danîn 
sterben – mirin, can dan 
Stern (-r) – stêrk, istêrik 
Steuer (-e) – bac 
Steuerrad (-r) – dîreksîyon 
steuern - ajotin 
Stiefel (-r) – sol, bot 
Stier (-r) – cange, ciwange 
Stift (-r) – qelem, pênûs 
still – bê deng, aş 
Stille (-e) - bêdengî 
Stimme (-e) – deng 
stinken – bîndan, gemirîn, sasîbûn 
Stirn (-r) – enî, henî 
Stock (-r) – ço 
Stockwerk (-s) – qat 
Stoff (-r) – qûmaş, caw 
stöhnen – nalîn 
stolz – serbilind 
Stolzheit (-e) - serbilindî 
Stop! – bisekin!, raweste! 
stören – eciz kirin 
Strafe (-e) – tole, ceza 
Straße (-e) – kolan, cade, rêgah, kuçe, rê 
Strauß (-r) (Tier) – serperizk 
Strauß (-r) (Blumen) – bax, gurz 
Streinchholz (-s) – niftik, darikê kirbîtê 
Streit ( -r) – pevçun, şer 
streiten – hevxistin, bi hev çun 
streuen – reşandin, weşandin 
Strich (-r) – çîzik, xet, şixt 
Stricknadel (-e) – pîj 
Stiefel (-e) – cizme, bot 
Stroh (-s) – ka 
Strümpfe (-e) – gore, kurik 
Stück (-s) – parçe, hew, serî, heb, qutik 
Student (-r) – xwandekar, xwendewan 
studieren – xwendin 
Stufe (-e) - pêlik 
Stuhl (-r) – stol, kursî, danîşok 
stumm – lal 
Stunde (-e) – saet 
Sturm (-r) (Wasser) – lêmişt 
Sturm (-r) (Luft) – bahoz, ba 
Stute (-e) – mehîn 
suchen – gerîn, li...gerîn, lêgerîn, lê gerîyan 
Süden (-r) – başur 
Südosten (-r) – rojhilata başûr 
Südwesten (-r) – rojava başûr 
Suppe (-e) – gêrmî, çorbe 
süß – xweş, şêrîn 
Süßigkeiten (-e) – şerinî 
Süßspeise (-e) – hewle