U 

übel sein – dilhevketin 
über – jor, li ser, di ser, ser 
überall – hemû der, herder 
Übergabe (-e) - teslîm 
übergeben – pêşkêş kirin, teslîm kirin, vereşîn 
überhaupt – qet 
überholen – bi pê..xistin, , ketin pêş 
überlegen – fikirîn 
übermorgen – dusibeh 
überreichen – gîhandin 
übersetzen – wergerandin, qulibandin, derbas kirin (über den Fluß) 
überübermorgen – sêsibe 
überwältigt sein – metel mayîn 
Überweisung (-e) – verêbûn, tehwîl 
Überzeugung (-e) – bîr û bawerî 
überziehen – rûkirin 
übrigbleiben – ji ber man 
übrigens – ji xwe, nexwe, nexu 
Uhr (-e) – saet, katijmêr 
um...herum – dor û der, dor û ber 
um...Uhr – di saet...de 
um zu – da ku 
umarmen – hembêz kirin 
umblättern - qulibandin 
umdrehen – vegerandin, zivirandin 
Umgebung (-e) – hawîrdor, dor, der û dor 
umkehren – vegerîyan, zivirîn 
umkippen – wergerandin, erdê ketin 
umschmeicheln – bergerîn 
Umschlag (-r) – zerf, werdanname 
umstülpen - hilweşandin 
unabhängig – serbest, serxwe bûn, serbixwe 
unbarmherzig – zalimî 
unbekannt – nenas 
unbequem – nerihet 
unbeweglich - rep 
und – û; jî 
Unfall (-r) – qeze, bela, hêwir 
unfreiwillig – bê dil, bê hemdî 
ungeduldig – bê sebir 
Ungeheuer (-s) – cinawir 
ungehörig - şerm 
ungekocht – nekelî, xav 
Ungerechtigkeit (-e) – zulm (arab.), neheqî 
ungesalzen – bêxwê 
ungewollt – bê hemdî, nexwastî 
Unglück (-r) – bextreşî, telam, bedbextî 
unglücklich – xemgîn, belengaz, reben 
Unglücksbringer/in (-r/-e) – bextreş 
unhöflich – bêhirmet, bêtore 
Universität (-e) – zaningeh, ûnîversîte, zanistgeh 
unmöglich – nemimkûn 
Unrecht (-s) – neheqî, dermafî 
uns – me, mera 
unschuldig – bêsûc, bêguneh 
unser – ye me, me 
unten – jêr 
unter – bin, li bin 
Unterdrücker (-r) – zordest 
Unterdrückte/r (-e/-r) – bindest 
Unterdrückung (-e) – zordesti 
untergehen – çûn ava (Sonne), noqî bûn, binav bûn 
unterhalten, sich – peyîvandin 
Unterhemd (-s) – kiras, atlêt 
Unterhose (-e) – derpe (Männer), hevalkiras (Frauen) 
Unterleib (- ) – ûrikê piçûk, hindirê qicik 
unterliegen – binketin 
Unteroffizier (-r) – çawiş 
Unterricht (-r) - ders 
unterrichten – dersdan 
unterscheiden – cuda kirin 
unterscheiden, sich – cuda bûn 
Unterschied (-r) – ferq, newekhewî, cudayî 
unterschiedlich – cuda, cihê 
Unterschrift (-r) – îmze, binnivîs 
Unterstützung (-e) - alîkarî 
untersuchen – sekirin, li...gerîn 
Unterwäsche (-e) – kincê binî, bincilk 
unterwegs – di rê de, li rê 
unvorsichtig – bêdîqet 
Unwetter (-s) – bahoz 
unwillkürlich – bê hemdî 
unwissend - nezan 
Unwissenheit (-e) – nezanî 
unwohl – bêkêf 
unzufrieden - bêzar 
Urenkel (-r) – nevîçirtik 
Urin (-r) – mîz 
Urlaub (-r) – îzin, betlane 
Ursache (-e) – sebeb