V 

Vansee (-r) – Gola Wanê 
Vase (-e) – guldank 
Vater (-r) – bav 
Vaterschaft (-e) - bavînî 
Veilchen (– ) – binefş 
Ventilator (-r) – ventîlator 
verändern – guherandin, degîş kirin 
verändern, sich – guherîn, degîş bûn 
verärgert – bi hêrs 
verärgert sein – xeyîdîn 
verarzten - kewandin 
verboten – qedexe 
verbringen – derbas kirin 
verbunden - girêdayî 
verdienen – qezenç kirin 
verdorben – genî, genû 
vergeben – helal kirin, efû kirin 
vergehen – derbas bûn 
vereisen – qeşa girtin 
vergehen – derbas bûn 
vergessen – bîr kirin 
Vergleich (-r) – hempa 
vergleichen – dan ber hev 
verheiraten - zevicandin 
verheiratet – zewicî 
verirren, sich – winda bûn 
verkaufen – firotin 
Verkäufer/in (-r/-e) – firoşvan, firoşvan 
verkehrt – çep, vajî 
verlangen – xwastin 
verlängern – dirêj kirin 
verlassen – terikandin, berdan, hîştin 
verleihen – dê kirin, bidêndan 
verletzt - birîndar 
Verletzter (-r) – birîndar 
verlieben – dilketin, ji...hez kirin 
verliebt - evîndar 
verlieren – wenda kirin, hinda kirin, zirar kirin 
verloben – gustîl kirin 
vermehren – zêde kirin 
vermieten – kirê kirin 
vermissen – bêrîya...kirin 
Verräter(in) (-r/-e) – noker, caş 
verrückt – dîn, bêhiş, şêt 
verrückt werden – dînbûn 
versammeln, sich – civîyan, kom bûn 
verschenken – diyarî kirin 
verschicken – şandin 
verschieden – cuda 
verschiedenfarbig – reng û reng, belek 
verschnaufen – bihna xwe vedan 
verschwinden – wenda bûn 
verschwommen – girik, şolî 
verschwunden – wenda bûn 
Vresicherung (-e) – sîxorte, misokerî 
Versmaß (- ) – kêş, wezin 
versorgen – lê nihêrîn/nêrîn, lê mize kirin, kewandin 
Verspätung (-e) – derengî 
verspielen – derdan, dander 
versprechen – sozdan, soz kirin 
Verstand (-r) – raman, aqil, heş 
verstecken – veşartin 
Versteckenspiel (-s) – veşartonek 
verstehen – têgihiştîn, fem kirin 
verteilen – belav kirin, parive kirin 
verteilt sein – parive bûn, belav bûn 
Vertrag (-r) – peyman 
Vertrauen (-s) – bawerî 
vertrauen – bawer kirin 
vertrocknet - hişk 
Verwaltung (-e) – serkarî 
Verwandte(r) (-e/-r) – mîrow, meriv 
Verwandschaft (-e) – malî, mirovatî 
verweilen – sekinîn, rawestan 
verwirrt – şaş, perîşan, ecêbmayî 
verwundert – ecebmayî 
verwundet - birîndar 
verwüsten – wêran kirin 
verzichten – derdan, dev berdan 
verzweifelt – tengezar, bêçare, perîşan 
Verzweiflung (-e) – hêrs, kerb, bêçareyî 
Vetter (-r) – pismam, kurap, kurmet, kurxal, kurxaltî 
viel – pir, gelek, zehf, zêde 
vielfärbig – reng û reng, belek 
vielleicht – dibe ku 
Vielzahl (-e) - pirinî 
vier – çar 
Viertel (-s) – çarek , çarik 
vierzehn – çardeh 
vierzig – çel, çil 
violett – binevşî 
Visum (-s) – vîza 
Vogel (-r) – cicîk, cûcik, çûk, balinde, çivîk 
Volk (-s) – gel, xelk, milet 
Volksstamm (-r) – eşîr 
voll – tijî, mişt 
Vollbart (-r) – rî, rih 
völlig – tam 
von – ji, ji...de 
von Herzen kommend – dilovanî, ji dil 
von ihm – ji wî 
von jetzt an – ji îro şûnda 
von nun an – êdî, ango, ji niha şinda 
vor – ber...re, pêşta, ji ber...re, ber, berî, li ber..., pêş 
vor zwei Jahren – pêrar 
voranbringen – pêşve birin 
vorantreiben – pêş ve birin 
Vorarbeiter (-r) – hoste 
vorbei – di...re 
vorbeigehen – derbas bûyîn 
vorbereiten – çêkirin, amade kirin 
Vorbreitung (-e) – tevdarek 
vorgestern – pêr 
Vorhang (-r) – perde 
vorher – berî, belî, berê, pêşî 
Vorjahr (-s) – par 
Vorlesung (-e) – fêr 
Vormittag (-r) – berî nîvro, pêş nîvro 
vorn(e) – (li) pêş 
Vorname (-r) – pêşnav 
vornehm – kubar 
Vorrang (-r) – pêşengî 
Vorrat (-r) – zad 
Vorsclag (-r) – teklîf, pêşnîhat 
Vorsicht (-e) – dîqet 
vortragen - xwenin 
vorvorgestern – betirpêr 
vorwärts – pêş, pêşve, ber bi pêş