W 

Waage (-e) – mêzîn, teraz 
wach – hişyar, şîyar, payî 
wachsen – hêşinbûn (Pflanzen), girbûn (Meschen,Tiere) 
Wadenbein (-s) - qîtik 
Waffe (-e) – çek 
wagen - wêran 
Wagen (-r) – erebe, makîne 
wählen – hilbijartin 
wahr – rast 
Wahrheit (-e) – rastî 
Wald (-r) – daristan, mêşe 
Walnuß (-e) – gûz 
Walze (-e) – lûq, gundor 
Wand (-e) – dîwar 
wandeln – guhartin 
Wange (-e) – gep, hinarik, hinarik, devrî 
wann – kengî, çaxtê 
wäre doch – bila+Konj. 
warm – germ 
Wärme (-e) – germ 
warten – sekinîn, rawestan, hêviya...bûn, li benda...bûn 
warum – çima, key, bo çi, çira 
was – çi 
Waschbecken (-s) - destşo 
waschen – şûştin 
Waschmaschine (-e) – makîna kincan/cilan 
Wasser (-s) – av 
Wasserfall (-r) – şelav, sîlav, şîp 
Wasserkanne (-e) – avdank, misîn 
Wassermelone (-e) – zebeş, kal, şotî 
Wasserquelle (-e) – kanî 
Wasserschlange (-e) – marê avî 
Watte (-e) -pembû 
weben – tevin çêkirin 
Webstuhl (-r) – tevin 
wechseln – guhartin, gewrandin, gewrîn 
weder...noch – ne...nejî 
Weg (-r) – rê 
Wege (-e), verschiedenste – rê û dirb 
wegen – ji ber, seba 
wegschaffen – avêtîn, ra kirin, hilanîn 
Wegweißer (-r) – rêber 
wehren, sich – berxwedan 
wehtun (intrans.) – êşîn 
wehtun, jmd. – êşandin 
weiblich – mê 
weich – nerm, pind 
Weichsel (– ) – wişne 
Weide (-e) - mêrg 
weiden – çêrandin, çêran 
weil – ji ber ku 
Weile (-e) – dem, çendek 
Wein (-r) – şerab, bade 
weinen – girîn, girîyan 
weinerlich – bi kelgirî, nîvgirî 
Weingarten (-r) – rez 
Weingartenbesitzer (-r) - xwedîrez 
Weintraube (-e) – tirîya reqî 
weise - rîspî 
Weise (-e),(Art) – awa 
Weise,auf diese – bi vî avayî 
weiß – spî, sîs 
Weißkraut (-e) – kelem 
weit – dûr (entfernt), fireh (breit) 
Weizen (-r) – genim 
welche/r/s – kîjan 
Welt (-e) – dinya, cîhan, dinê, dinya 
Weltuntergang (-r) - qîyamet 
wem – kê 
wen – kê 
wenden – zivirîn, zivîrandin 
wenig – hinekî, kêm, hindik 
wenig, ein... – hebkî, hinekî 
wenn (Bedingung) – ger/ku/heke+Konjunktiv 
wenn (zeitlich) – gava, dema ku, wextê ku, çaxa 
wer – kî 
werden – bûn 
werfen – avîtin 
Werkstatt (-e) – werşe, sazgeh 
Werkzeug (-s) – hacet 
Wert (-r) – qîmet, biha, nirx, rûmet 
wertvoll – bi rûmet, bi nirx, rûmetgiran 
Wesen (-s) – hebûn, pêdare 
Westen (-r) – rojava 
Wetter (-s) – hewa, heyam 
wichtig – giring, muhîm 
Widerstand (-r) - berxwedan 
wie – wek, ak, çawa, çer, çilo, çeng, wekî 
wie viele – çend, çiqas 
wieder – dîsa, cardin, ji nû ve 
wiederbeleben - vejandin 
wiederholen – vegerandin 
Wiege (-e) – dergûş 
wiegen – pîvan 
Wiese (-e) – çêre, mêrg, çîmen 
wieviel – çiqas 
Wille (-r) – xwestin, daxwaz, hemd 
Wimper (-e) – bijang 
Wind (-r) – ba 
winden – badan 
Windhund (-r) - tajî 
Winter (-r) – zivistan 
wir – em, me 
wircklich – bi rastî, rastîn (echt) 
Wirtschaft (-e) – aborî 
wischen - maliştin 
wissen – zanîn 
wissend – zana, zanistî 
Witwe (-e) – jinebî 
Witwer (-r) - mêrebî 
wo – ka, li ku, kanî, li kuderê 
wo genau – li ku 
Woche (-e) – hefte 
Wochenende (-s) – dawîya heftîye 
wofür – ji bo çi 
woher – ji ku, ji kuderê 
wohin – kuda, kûva, ku, kuderê, bi ku de 
wohlfühlen,sich – kêf kirin 
Wohlsein (– ) – kêf 
Wohlstand (- ) – avahî, dewlemendî 
Wohnblock (- ) - apartman 
wohnen – runiştin, mayîn, sekinîn 
Wohnung (-e) – mal, xanî 
Wohnviertel (-s) - tax 
Wolf (-r) – gur 
Wolke (-e) – ewr, mişale 
Wolle (-e) – herî, rês 
wollen – xwastin, vîn/vîyan 
wollig – rêsî 
Wort (-s) – xeber, gotin, wişe, şor, soz 
Wörterbuch (-s) – ferheng 
wozu – ji bo çi 
Wunde (-e) – birîn 
wundern, sich – metel mayîn, şaş bûn 
Wunsch (-r) – daxwazî, xwastek, miraz, erz 
Würde (-e) – şeref, paye 
würdevoll – payebilind 
Würfel (-r) – zar 
Wurst (-e) - sicûx 
Wüste (-e) – sehra, çol 
Wut (-e) – hêrs 
wütend – bi hêrs