Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorgelawej
  • CommentTimeOct 30th 2008
   
  Ji peyva 'suistimal' (bi farisî-suêstêfadê) re bi kurdî çi tê gotin?
  • CommentAuthormakinvan
  • CommentTimeFeb 24th 2009 edited
   
  istimal= emilandin
  kirin, karanîn an cianîn e.
  su bawerya min de erebi ye. suîzen heye. ez dibêjim qey çawa ku kurdi de "bê" an "ne" heye weteyê bêje diguhere "su" jî wisa wateya bêje diguhere. wek mînak: mal, bêmal, hal, bêhal . an xwendî, nexwendî, rastî nerastî, qencî, neqencî hwd...
  dibe ku su= pîs, nexweş, nebaş, neqenc,nerind.
  goreyê vî suîstimal dibe ku; neqenc, ne başkirin.( kirina ne baş) an ji kurtayi nebaşî, ne cianin an nebaş cianin. nebaş karanîn.

  te hevokê de bikarani ya minê çitir bersiva te bida.
  • CommentAuthorhinav
  • CommentTimeFeb 26th 2009
   
  suistimal (abuse) : xerabî karanin ; خراپبه كارهيَنان
  su-i istimal, rast e su-i xerabî ye husn-i xweşî ye.. wek su-i zan, husn-i zan
  xerabî û nebaşî ne wek hevin, tiştêk nebaş her dem xerab nîne. dermanê ke heye ji bo nexweşîya yekî nebaş e lêbele xerab jî nîne.. nebaş û baş nedijin.. baş û bed,xerab dijin. silav û hûrmet
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 11th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 11th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 11th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 11th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 11th 2018
   
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as