Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorgorani
  • CommentTimeJan 8th 2009
   
  Hewalén héja,

  Ger yekí peyvén "öz'' ú "özellik" bi kurdi re wergere, ezí gellek dílşad bibim..

  Li ser xweşiyé..
  • CommentAuthorwelato
  • CommentTimeJan 8th 2009
   
  öz: kakil
  ruhun özü: kakilê rih
  ve ayrıca
  xurs köyünün öz tütünü: tûtina xursê ya hur

  özellik: taybetmendi, xweserî, arizî olarak çevrilebilir
  • CommentAuthorgorani
  • CommentTimeJan 8th 2009
   
  spas ji bo alikaríya te..

  di xweşíya de bímíne, heval
  • CommentAuthormakinvan
  • CommentTimeFeb 25th 2009
   
  bir de
  cisn var, cisnê wî xirab e. özü bozuk,

  ji de öz anlamında kullanılıyor. kurmê darê ne ji darê be zewala darê nabe!
  ji xwe=kendinden, özünden
  ji xwe pêştir kesî nasnake.
  ji wî xakî, ji wî avê, ji wê darê.

  esil= asıl, soy, ana, esas. eslê wî baş e.

  navik, navka wî= iç, öz.
  ruhun özü: kakilê rih= nava rêhê wî de çi heye ez nizanim. = ruhunun özünde(içinde) ne var bilmiyorum.
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as