Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorargiştî
  • CommentTimeApr 14th 2009
   
  Hevalno ji bo wergerîna bernameyekê hewce bû.
  Min jibo Resolution'ê "Vehelîn" bikar anî.
  Gelo raste?
  • CommentAuthormakinvan
  • CommentTimeApr 14th 2009
   
  nava hevokê de bê dîtin çêtir e.
  nexwe çen wateyên din jî hene. mirov rastiya wî nizane.
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as