Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthormrxwest
  • CommentTimeSep 27th 2009
   
  T.C.

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  *************---------*************  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN 10 EYLÜL 2009 TARİHİNDE ALDIĞI

  “TÜRKİYE’DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ”

  KARARI HAKKINDAKİ

  BASIN AÇIKLAMASI

  14. 09. 2009  Bir sosyal bilimler üniversitesi olma yolunda bölgemiz ve ülkemizin gerçekliklerine yönelik yeni bir bilimsel yaklaşım geliştirmeyi amaç edinen Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Kasım 2008 tarihinden beri hazırlıklarını yürüttüğümüz Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılmasıyla ilgili talebimiz Yükseköğretim Kurulumuzca karşılanmamış, enstitü talebimiz de farklı bir isim ve içerikle onaydan geçmiştir. Burada basına ve kamuoyuna sözü edilen süreci ana başlıklar altında iletmeyi bilimsel yaklaşım ve ahlâkın gereği sayıyoruz.

  Adı geçen bölümü kurma hazırlıkları çerçevesinde 12 Şubat 2009 tarihinde yurt içinden pek çok uzmanın çağrıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiş, ilerleyen süreçte gerekli akademik altyapının oluşması için Kürt dili alanında uzman öğretim üyeleri üniversite bünyesine alınmış, öğretim üyesi desteği konusunda Duhok ve Kerkük üniversiteleri ile anlaşmalar yapılmış, lisans ders programıyla birlikte bölüm açma gerekçesi hazırlanmış ve 17.06.2009 tarihinde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılması için YÖK’e başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru Temmuz ayı ortalarında kapsamı bölümden daha dar olan ancak lisans eğitimine imkân sağlayan “anabilim dalı” şeklinde YÖK eğitim komisyonundan geçmiştir. Sonrasında ise YÖK’ten, anabilim dalı yanında bir de Kürdoloji enstitüsü için izin verileceği belirtilmiş, bunun üzerine adı geçen enstitünün gerekçesi hazırlanmış ve “Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü”nün de açılması için YÖK’e başvurulmuştur.

  Yükseköğretim Kurulumuz 10 Eylül 2009 tarihinde yaptığımız her iki başvuruyu görüşmüş ve “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü”nün açılmasına karar vermiştir. Alınan bu kararla şöyle bir manzara ortaya çıkmaktadır:

  1. Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü ya da Anabilim Dalı adı altında lisans programı açılmasına ilişkin talebimize olumlu bir karşılık verilmemiştir. Buna gerekçe olarak da öğretim üyelerinin bulunmaması gösterilmiştir.

  2. “Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü” talebimiz, “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü” adıyla değiştirilmiş, bu enstitüde Arapça, Farsça ve Süryanicenin yanı sıra Kürtçe üzerinde de akademik çalışmaların yapılabileceği belirtilmiştir.

  Gerek şu an üniversite bünyesinde bulunan, gerekse yurtdışındaki üniversitelerden gelecek olan öğretim üyeleri ile Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt dili ve edebiyatı alanında lisans ve lisans üstü eğitimini vermeye hazırdır. Kaldı ki lisans üstü eğitimini verecek olan hocalarımız, lisans eğitimini daha kolay verebileceklerdir. Yeni öğretim üyelerinin yetişmesini beklemek ise lisans eğitimine en erken 7-8 yıl sonra başlanacağı anlamına gelmektedir.

  “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü” bünyesinde yer alması planlanan Arapça ve Farsça dilleri halen üniversitelerimizde Doğu Dilleri kapsamında okutulmaktadır. Dolayısıyla geriye sadece Kürtçe kalmaktadır. Durum bu iken bir bilim olarak kuruluşu 1787 yılına kadar giden ve halen dünyadaki 30 kadar üniversitede enstitü, bölüm, merkez, kürsü gibi birimler bünyesinde ele alınmakta olan Kürdolojinin, ülkemizde de aynı isimle anılmamış olmasının bilimsellik açısından izahı zordur. Kürdoloji yerine “yaşayan dil” ifadesinin kullanılması, diğer yandan ülkemizin ayrılmaz bir unsuru olan Kürt vatandaşlarımızı da rencide edecektir.

  Ülkemizin ayrılmaz bir parçası olan Kürt vatandaşlarımızın dili ve edebiyatı alanında verilecek lisans eğitimi ile master ve doktora programlarının yer alacağı Kürdoloji enstitülerinin açılmasının toplumsal barışa ve birliğimize büyük katkı sunacağına dair inancımızı korumaktayız.

  Kamuoyuna da yansıyan ve büyük destek gören Kürt dili ve edebiyatı bölümü/anabilim dalı ile Kürdoloji enstitüsünü açma talebimiz bakidir.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY

  Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
  • CommentAuthormrxwest
  • CommentTimeSep 27th 2009
   
  li min biborînin. Min xwest ku bira orîjînal bi û wextê min tûnebû ku wergerînin Kurdî. ji vê bonê min bi Tirkî pêde zelikand.
  silav û rêz...
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as