Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthortemborik
  • CommentTimeAug 3rd 2007 edited
   
  dı pirtuka Rehimé Qazi'de (rupel-14) derket hemberi mın. Mın lı ferhengé ji nıhert lé dı wır de ji tunne bu.
  • CommentAuthorwelato
  • CommentTimeAug 3rd 2007 edited
   
  ez jî nizanim :(
  • CommentAuthorruken
  • CommentTimeNov 17th 2007
   
  bêtem; tatsız, huzursuz, mutsuz
  serpéhatiya dilé bétem= serencama dılê naşad= mutsuz gönül(ün) serüveni
  • CommentAuthortemborik
  • CommentTimeNov 24th 2007
   
  zor spas boy arîkarî ya te hevalê xoşewîst ruken
  • CommentAuthormakinvan
  • CommentTimeJul 3rd 2008
   
  bêje xelet hatiye nivisandin bêtem nîne bêtam e.
  wateye wî ji çawa ruken nivisiye.
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeJul 13th 2008 edited
   
  heval makinvan rast dibêje peyva tam ê çewt hatiye nivîsî..ev peyva bi vê teşê divê were nivîsê : tam(tat)...heke bi vê teşê be ango (têm) wê gavê bitirkî wateya 'tema' yê derdikeve holê...
  hevAlnê eziyz ji bo dayîkzimanê divê nivîs û rêzimAnde bidêhn bin..gellek spas û rêz dikim..
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as