Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthormeran
  • CommentTimeJul 18th 2012
   
  "susuyorum (susamak) ve bekliyorum" nasıl yazılır kürtçede?
  • CommentAuthorfersend
  • CommentTimeOct 9th 2012 edited
   
  Grup Munzur - Vore Varena (Kar Yagiyor )

  Vore Varena
  Zeri zeranca, parçê bulişkîa
  Awka dero serde vozdana
  Vana: haydê, bêrê, pia şime,
  Nao veng yeno, no vengê mao vay lê lê

  Vore varena, vore varena
  Postikê lesa, ma ra vêrena
  Ceng ra qeşi ke, xora vêrena
  lê lê lê lê, lê lê lê lê lê

  Zeri sosina, çêna welatiya, tija sodiriya
  Tıfongê xo gureto hermê xo
  Kou ser de kota sema
  Hire sewi, hire roci, vay lê lê

  Vore varena, vore varena
  Postikê lesa, mara vêrena
  Ceng ra qeşi ke, xora vêrena
  lê lê lê lê lê lê lê lê

  Kesayettek kane vê stranê ji kerema xwara wergerîne wergera kurmancî anjî tirkî herdu zimanajî çê xerab feemdikim ji nahava pir şêkirdarim
  • CommentAuthorerer
  • CommentTimeOct 29th 2012
   
  susuyorum --> tîdibim
  bekliorum --> li berême

  spas
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 29th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 29th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 29th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 29th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJun 29th 2018
   
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as