Ne teketî (Têkeve)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.


Wergera kurdî : Koma PCKurd

  • CommentAuthorerdal.ronahi
  • CommentTime10 09 2007 hatiye sererastkirin
   
  Di vê forumê de pirsên xwe li ser ferhengên me an zimanê kurdî binivîsin. Ji bo her zimanê kategoriyek heye: Kurdî, tirkî, almanî û îngilîzî.

  • Li vir em bi Kurdî guftûgo dikin.
  • Türkçe tartışmalar burada.
  • Hier wird auf Deutsch diskutiert.
  • Please use this category for English discussions.