Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorpiling
  • CommentTimeSep 27th 2007 edited
   
  Hevalno ezé pirsgirékek mezin ku ez gelek aciz kirim;ji we re béjim.Hinek tirkén şoven ji zimané me Kurdi re dibéjin:
  "Kurdi ne zimanek bixwe ye,peyvét wé ji (bi taybeti farisi),erebi u tirki hatiye stendin u j'ber wé zimanek sexte u toplama ye"Ka gelo mirov wan bébavan re çawa bersiv bide u wan mat bike ku Kurdi zimanek dewlemend e?
  • CommentAuthorbefrin
  • CommentTimeSep 28th 2007
   
  hewal ew kesé we dıbéje çı bara tarixéda nızane tu guhéxo nede wan kurdi zimanek dewlemende kes neşét bara zimané me tışté nebaş béje
  erebi zimanek kewne belé tırki tékela kurdi erebi u farsiye tırki çıtışt nine !
  ez wane dızanım belé ez neşém baş béjim hewalek bara wé meseléda baş dızane té bo te çétır bejé roj baş
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeSep 29th 2007
   
  hewalno me gelek merifa ra gotiye zimanÎ kurdi nesaxte u ne komkirinne...zimani kurdi malbata HİNT-- EWROPA yê da ne..va malbatê da têkeve ZİMANÊ İRANİK da..zehf birêzik ke me ji wan zimana peyv hildaye..hingê tirki ji komkirin u saxte ye bi wa kesare..heke ewna bawer nakin bila kolyarnasi zehf hîn bûn...waha dibejim: ji va malbatê da erebî u farsi u zimani paşto u derîn farsi heye...va merifê wa ha na zanin..çima na zanin?? zimanê tirkî malbata URAL--ALTAY DE ye..em gelek ji hev durin..me ji zimanê hev de peyv hilne de ye..ez va qas di zanim...
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJul 4th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJul 4th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJul 4th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJul 4th 2018
   
  • CommentAuthorvalexcos
  • CommentTimeJul 4th 2018
   
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as