Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthormahmud
  • CommentTimeOct 6th 2007 edited
   
  Hevalno!li gor we di Kurmancîya jorin de devoka herî xweşîk û dewlemend ya kîjan herêmê ye?Silav û rêz.
  • CommentAuthorrojo
  • CommentTimeOct 6th 2007
   
  Ji bo herkesî devoka wî pê xweşe, bi piçûkanî mirov çi dîtibe û bihîstibe ew pê pir xweşe, ev qaideyeke. Ji ber vê yekê Kurdên ku li mala wan Kurdî tê axaftin bêtir niştimanparêzin û bi hêsanî asimile nabin/nayên pişaftin.
  Devoka mêrdîn "ji bo min" ya herî xweşe, ji ber ku ez ji Qoserême , :))
  • CommentAuthorwelato
  • CommentTimeOct 7th 2007
   
  devoka herêma mêrdînê ne xerab e..
  li bi taybetî devoka serhedê cilemêrg û ya şirnex û derdorê wê jî ne xerab e..baş e
  • CommentAuthorpiling
  • CommentTimeOct 7th 2007
   
  Hevalét delal ez ji bi eslé xwe Omeri-Mérdini me.Helbet devoka meyi Omeri,ji min re devoka heri xweş u delal e.Lébelé gori min Kurmanciya Farqiné Kurmaciyeki gelek paqij u hindikxirabbuyi ye.Ji aliyek din ji Kurmanciya Badinan(deverét Botan u Hekari)gori min devoka heri Kurdewari ye.
  • CommentAuthorbazyar
  • CommentTimeNov 17th 2007
   
  nav deveran de lı mérdiné kurmanciyek pakıj e.Bı taybeti mırovén li çiya dıji u çiyayi wé devoké dıdominé.Lı mérdiné gelek navçe ket zımané xwe dıaxifine u navceyen bı zımane xwe xwedi derdıkeve.Lé lı bajaré mérdin navceyen wé midyat mahserté(ömerli),rışmıl(yeşilli),kıbala(kabala) erebi u kurdi nav hevdudene.NAVÇEYEN DIN QOSER NUSEYBİN ÇİYAYEN MAZİ DERİK KERBORAN ZIMANEK ZELAL BI KURDİ DI AXİFİNİN.U mıjarek balkeşe mırové mérdin devoké dın xweş fehm dıkın ew ji te ser wéna rézıman u peyvén zéde lı devera mérdiné ye.Minak wısa(öyle böyle kelimesi)wusa,weré,wıha,wani,weni,wılo,waniko,weniko,wıre lı devoka mérdini ya de ye.
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as