Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

 1.  
  arkadaşlar "kilda" ne demek ?
  • CommentAuthorwelato
  • CommentTimeNov 23rd 2007
   
  kil: türkçedeki sürme demek...gözlere sürülür..
  kilda: sürmelemek gibi bi şey
  • CommentAuthortemborik
  • CommentTimeNov 24th 2007 edited
   
  kilda: türkçedeki karşılığı sürmeli( bazı durumlarda birebir motomat çeviri yapılamaz ancak sözcüğe mukabil gelen kelime çeviri yapılacak dildeki uygun sözcük doğru tercih edilmeli.)
  mînak : çavên kildayî
  örnek : Sürmeli gözler
  • CommentAuthorfd21
  • CommentTimeDec 7th 2007
   
  beril kürtçe ne demek bilen var mı?
  •  
   CommentAuthorBirîndar
  • CommentTimeDec 8th 2007 edited
   
  Kil ; Göze çekilen/sürülen sürme demektir, burada "da" eki; Verme, yerine getirme, sürme, uygulama anlamı taşıyor. Mastar hali "dan" şeklindedir ve "da" di'li geçmiş zaman kipindedir. Bu haliyle; verdi, sürdü, uyguladı anlamına gelir. "da" eki içeren "kılda" kelimesinde "da"nın kattığı anlam cümle yapısına göre şekillenir. Ek, kelimeyi isim halden fiil hale sokabileceği gibi, bir yapım eki gibi isimden ayrı bir isim de oluşturabilir. Dolayısıyla burada iki ihtimal var birincisi ki bu fiil halidir; "Sürmeyi göze çekti" şeklindedir. İkncisi ise; "Sürme çekilmiş göz" anlamını ifade eder. Eğer "kilda" kelimesi "çavên xwe kilda" şeklinde bir cümlenin içinde kullanılsaydı birinci anlam kastedilmiş olurdu, ancak "Çavên belekî kilda" şeklinde bir cümle içerisinde geçseydi bu durumda "sürme çekilmiş alacalı gözler" manası kastedilmiş olurdu.
Add your comments
  Username Password
 • Format comments as