Fêrbûna zimanê kurdî

Evdila Dirêj: kurdî kurmancî 1
pirtûka xwendinê, 155 r.
+ pirtûka hîndariyê, 139 r.
+ CDya guhdarîkirinê, 57 diyalog
€ 25,- postakirin € 5,-
Dilop Verlag, Selim Büsse
Postfach: 302211
10753 Berlin
Germany
[zêdetir agahî]

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com