FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)      G


 


G  
Gabon:
Gabon  
Gambiya:
Gambîya  
Gana:
Gana  
gardiyan:
gardîyan, -e  
gardiyanlık:
gardîyanîye (m)  
geç:
berey, erey  
geçen yıl:
par (n)  
geçen yıldan kalma:
parên, -e  
geçen yılki:
parên, -e  
geçişli:
transîtîf  
geçişli fiil:
karo transîtîf (n)  
geçişsiz:
întransîtîf  
geçişsiz fiil:
karo întransîtîf (n)
geçmiş: vîyarte (n)  
        geçmiş zaman:
demo vîyarte (n)  
gelecek:
ameyox, -e  
        gelecek zaman:
demo ameyox (n)  
        gelecek zamanın hikayesi:
b. sanal geçmiş zaman  
Genç:
Dara Hênî  
genel:
pêroyî 
            genel asayîş: asayîşo pêroyî (n) 
            genel emniyet: asayîşo pêroyî (n) 
            genel güvenlik: asayîşo pêroyî (n) 
            genel huqûq: huqûqo pêroyî (n)  
genel kurmay:
erkanê pêroyî (n) 
            genel kurmay başkanlığı: serekerkanîyeya pêroyî (m)  
geniş:
hîra  
geniş zaman:
demo hîra (n)  
geniz:
xazmik (n)  
geometri:
geometrî (n)  
gerdan:
gerden (n), gilar (n)  
gereklik kipi:
raweya ganîyîye (m)  
gergedan:
gergedan (n)  
Gerger
: Aldûş  
geyik:
gakovî (n)  
gırtlak:
qirpiçike (m), belike (m)  
gıyabî:
xiyabî 
            gıyabi tutuklama kararı: qerarê tewqîfî yo xiyabî (n)  
gibi
: 1)sey  
            O solgun bir çiçek gibiydi. (A sey yew vila pulisîyaya bî.) 
            Ben senin gibi değilim. (Ez sey to nîya.) 
            Delikanlı erkekçe (yiğitler gibi) direndi. (Xortî sey camêrdan
            xo ver ro da.) 
            2)se 
            Kar gibi beyazdır. (Sipî yo se vewre.)  
            O kadar yumuşak ki, pamuk gibi. (Ehende nemr o ke, se
            peme.) 
            3)seke  
               Senin de bildiğin gibi oğlan bugün hastadır.
(Seke ti zî
            zanî lajek ewro nêweş o.)  
-gil/-giller:
-înan 
            Hasangil/Hasangiller (Hesenînan)  
dayıgil/dayigiller
(xaloyînan)  
Gine:
Gîne  
Gine-Bissao:
Gîneya Bîssaoyî  
gizli:
nimite (n), nimitîye (m)  
gizli özne:
kerdoxo nimite (n), kerdoxa nimitîye (m)  
goril:
gorîl, -e  
göbek:
nak  
göbek (şişman karın):
meşke (m), xaşîya vêrî (m)  
göbek ile cinsel organ arasındaki bölüm:
pîzeyo şenik (n)  
göden:
roqila qine (n)  
göğüs:
sêne (n)  
göğüs kafesi:
qefsing (n), qefesê sênî (n)  
göğüs kemiği:
tehta sênî (m)  
Gölbaşı:
Serê Golan  
gösteri:
1)musnayîş (n) 2)nawitiş (n)  
göstermek:
1)musnayene, mojnayîş 2)nawitene  
göt:
qine (m)  
göz:
çim (n)  
göz yuvarlağı:
gillî (m), gulîlike (m)  
gözün aşağısındaki deri:
pêlekê çimî (n), qarangê çimî (n)  
gözakı:
sipîyê çimî (m)  
gözaltı:
nezaret (n) 
            gözaltı yeri (binası): nezaretxane (n)  
gözbebeği:
bîbike (m), bîbika çimî (m)  
gözkapağı:
qapaxê çimî (n)  
Grönland:
Gronlanda  
Guatemala:
Guatemala  
guguk:
pepûk (n), kekû (n)  
Guyana:
Guyana  
gümbür gümbür:
gurr-gurr  
gümbürtü:
gurme-gurm, gurre-gurre  
gümüş:
sêm (n)  
gümüşten yapılma:
sêmên, -e; sêmin, -e  
gümüşi:
sêmên, -e; sêmin, -e  
gümüşlü:
sêmên, -e; sêmin, -e  
gün:
roje (m)  
güneş:
roj (n)  
güneşlik (güneş ışınlarını alan yer, güneşleme yeri):
verroj  
güney:
başûr (n)  
Güney Afrîka:
Afrîkaya Başûrî  
Güney Kore:
Koreya Başûrî  
güneybatı:
başûrê rojawanî (n)  
Güneybatı Afrika (Namibia):
Namîbya  
güneydoğu:
başûrê rojhelatî (n)  
Gürcistan:
Gurcîstan (n)  
gürültü patırtı:
rep-tep, teq-req  
güvenlik:
asayîş (n)  
güvercin:
borane (m), kurkurrik (m), gogerçîne (m)  
gri renkli güvercin:
vena (m)