Bu sözlük www.vateonline.com sitesine aittir.
Site bazen devredışı olduğu için bir kopyasını www.ferheng.org sitesine aldık.

TÜRKÇE-KIRMANCCA (ZAZACA) SÖZLÜK
FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)

Aşağıdaki Kırmancca (Zazaca) sözcükler, "Kombîyayîşê Kirmanckî" adıyla düzenlenen Kırmancca toplantılarında tespit edilmişlerdir.

Kırmanccanın standartlaşmasında bir adım olabileceği için, istiyenlerin yararlanabilmeleri amacıyla ilk yedi toplantıda tespit edilen sözcükler bir araya getirilmiştir. Görüldüğü gibi burada devlet, ülke, il ve ilçe adları gibi bazı özel adlara da yer verilmiştir.

Kırmanccadaki eril sözcüklerin yanına (n), dişil sözcüklerin yanına (m) yazılmıştır. Bazı Kırmancca sözcüklerden sonra ”-e” yazılmışır. Bu ”-e” sonekinden önce gelen sözcük eril formuyla yazılıdır, sözkonusu sözcük ”-e” sonekini alınca dişil formuna girer.

Örneğin:  

yazar: nuştox, -e”  

Buradaki ”nuştox” sözcüğü erkek yazar anlamına gelir, "e” sonekini alınca ”nuştoxe” olur ve ”kadın yazar” anlamına gelir.  

Bu sözlük, bölgesel Kırmanccayı aşıp standard yazı dilini oluşturmak için bir grup tarafından yapılan ilk çalışma olup Kırmancca (Zazaca) yazarken yararlanabileceğiniz güvenilir bir kaynaktır.