FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)      M-N


 

M
Macaristan: Macarîstan (n)  
Madagaskar:
Madagaskar  
Maden:
Maden  
mahalle:
taxe (m)  
mahkeme:
dadgehe (m), mehkeme (m)  
       Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM):
Dadgeha Heqanê         Mêrdiman a Ewropa (DHME), Mehkemeya   Heqanê Mêrdiman a Ewropa (MHME)  
       ceza mahkemesi: dadgeha ceza (m), mehkemeya ceza (m)  
       hukuk mahkemesi: dadgeha huqûqî (m), mehkemeya huqûqî(m)  
       idari mahkeme: dadgeha îdarî (m), mehkemeya îdarî (m)  
       Sulh mahkemesi: dadgeha pêardişî (m), dadgeha werêardişî(m), mehkemeya pêardişî (m), mehkemeya werêardişî (m)
      ticaret mahkemesi: dadgeha bazirganîye (m), dadgeha tîcaretî(m) mahpus: hepsî, -ye  
mahpushane:
hepisxane (n)  
makale:
meqale (m)  
makat:
qine (m)  
Makedonya:
Makedonya  
Malawi:
Malawî  
Malazgirt:
Milazgir  
Maldiv Adaları:
Maldîv  
Malezya:
Malezya  
Mali:
Malî  
maliye:
malîye (m)  
maliye bakanlığı:
wezaretê malîye (n)  
               maliye hukuku:
huqûqê malîye (n)  
Malta:
Malta  
mana:
mana (m)  
manda:
gamêş (n)  
dişi manda:
medege, gamêşe  
genç manda:
nûbere (m)  
manda yavrusu (buzağı):
koc, -e  
sütten kesilmiş olan manda yavrusu:
gedeg, -e  
yaşlı erkek manda:
kirdan (n)  
manzum:
menzûm, -e  
marangoz:
necar, -e  
marangozluk:
necarîye (m)  
Marshall Adaları:
Girawê Marşalî  
mart:
adare (m)  
martı:
qaqlîbaze (m), martî (m)  
masa:
masa (m)  
masal:
sanike (m), estaneke (m)  
masalcı (masal anlatan):
sanikker, -e  
masalsal:
sanikkî, estanekkî  
mastar:
mesder (n)  
matematik:
matematîk (n)  
mavi:
kewe  
mayıs:
gulane (m)  
maymun:
meymun, -e  
Mazgirt:
Mazgêrd  
mebus:
parlamenter, -e; mebus, -e  
meclis:
meclîs (n)  
medeni:
medenî, -ye  
       medeni haklar:
heqê medenî  
       medeni hukuk:
huqûqo medenî (n)  
      medeni usul hukuku: huqûqê ûsulê medenî (n)  
medeniyet:
medenîyet (n), sîvîlîzasyon (n)  
mekan:
ca (n), mekan (n)  
Meksika:
Meksîka  
mektup:
mektube (m)  
meme:
memik (n), çiçik (n), çije (n)  
meme ucu:
sereyê memikî (n), sereyê çiçikî (n), sereyê çijeyî (n)  
mesaj:
mesaj (n)  
mesela:
mesela, mavajîme/mavajî/mavajê  
meşime
: 1) b. etene 2) b. döleşi  
meşru:
meşrû  
       gayri meşru:
nemeşrû, xeyrêmeşrû  
       meşru savunma:
pawitişo meşrû (n)  
meşruiyet:
meşrûîyet (n)  
mezra:
mezra (m)  
mezun:
mezun, -e  
       mezun etmek:
mezun kerdene  
       mezun olmak:
mezun bîyene  
mezuniyet:
mezunîye (m), mezunîyet (n)  
Mısır:
Misir  
mide
: made (n)  
Mikronezya:
Mîkroneyza  
millet:
milet (n), netewe  
      milletimiz: miletê ma (n)  
millet meclisi:
parlamento (n)  
milletvekili:
parlamenter, -e; mebus, -e  
milletvekilliği:
parlamenterîye (m); mebusîye (m)  
milli:
milî, -ye; netewî, -ye  
       milli edebiyat: edebîyato milî (n), edebîyato netewî (n)  
milliyetçi:
neteweperwer, -e; miletperwer, -e; nasyonalîst, -e  
milyar:
mîlyar  
milyarıncı:
mîlyarin, -e  
milyon:
mîlyon  
milyonuncu:
mîlyonin, -e  
miras:
mîras (n)  
        miras hukuku:
huquqê mîrasî (n)  
misal: nimûne (m), mîsale (m)  
-miş’li geçmiş zaman:
demo vîyarteyo nedîyar (n)  
-miş’li geçmiş zamanın hikayesi:
demo vîyarteyo nedîyaro verên (n)  
miting:
mîtîng (n)  
mizah:
mîzeh (n)  
        mizah edebiyatı:
edebîyatê mîzehî (n)  
mizahi:
mîzehî, -ye  
modern:
modern, -e  
Moğolistan:
Moxolîstan (n)  
mola:
mabên (n)  
Moldavya:
Moldavya  
Monaco:
Monako  
Moritanya:
Morîtanya  
Moskova:
Moskova  
Mozambik:
Mozambîk  
muhabbet kuşu:
tûtîyê terraqe (m), tûtîyê xoşebere (n)  
muhafazakar:
mihafezekar, -e; konservatîf, -e  
muhafazakarlık:
mihafezekarîye (m), konservatîfîye (m)  
muhafız:
muhafiz, -e  
      muhafız alayı: alaya muhafizî (m)  
muhtar:
keya, -ye; muxtar, -e  
muhtarlık:
keyayîye (m), muxtarîye (m)  
muktedir olmak:
şayene (şayîş), eşkayene (eşkayîş), besekerdene  
muska:
nuşte (n)                        
Muş:
Mûş  
Mutki:
Motkî  
müdire:
mudire (m)  
müdiriyet:
mudirîye (m), mudirîyet (m)  
müdür:
mudir (n)  
müdürlük:
mudirîye (m), mudirîyet (m)  
müebbet:
muebbed, -e  
      müebbet ceza:
cezaya muebbedî (m)  
mülk:
milk (n)  
       mülk sahibi:
wayîra/wayîrê milkî (n)  
mülkiyet:
wayîrîye (m)  
        mülkiyet hakkı:
heqê wayîrîye (n)  
        mülkiyet hukuku:
huqûqê wayîrîye (n)  
mülkiyet zamiri:
zemîrê wayîrîye (n)  
münakaşa:
munaqeşe (m)  
müvekkil:
muwekîl, -e  
müzekkere:
muzekkere (n)  
müzik:
muzîk (n)    

N  


nahiye:
nahîye (m)  
nakliye:
neqlîya (n)  
namaz:
nimaj (n)  
Namibia (Güneybatı Afrika):
Namîbya  
Narman:
Narman  
nasıl:
1)senî  
        Babana nasıl böyle dersin?
(Ti senî pîyê xo ra wina vanî?)  
          2)senîn  
       Sen nasılsın?
(Ti senîn î?)  
        3)çitur  
Sen nasılsın?
(Ti çitur a?)  
Nauru
: Nauru  
Nazımiye
: Qisle  
ne:
1)çi, çik  
Nedir? (
Çi yo?/Çik o?)  
            2)se  
            O ne dedî? (Ey se va?)  
ne kadar:
çende  
ne kadar ... o kadar
: çende... ende...  
          Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun. (Çende ez
         zana ti zî ende zanî.)  
ne... ne de...
: ne ... ne ...  
          Ne okumuş, ne de yazmış. (Ne wendo ne zî nuşto.)  
nefes borusu:
zulzulike (m), zuqliqe (m), zuriqe (m)  
Nepal
: Nepal  
nesir:
nesr, -e  
nesne
: obje (n)  
nezaret:
nezaret (n)  
nezarethane:
nezaretxane (n)  
Nijer:
Nîjer  
Nijerya:
Nîjerya  
Nikaragua:
Nîkaragua  
nisan:
nîsane (m)  
nitelik:
senînîye (m)  
niteleme sıfatı:
sifetê senînîye (n)  
nizamlı:
biserûber, -e; nîzamin, -e; întîzamin, -e  
nizamsız: bêserûber, -e; bênîzam, -e; bêîntîzam, -e  
no (numara): nr (numre)  
Norveç:
Norweç  
not:
not (n)  
noter:
noter, -e  
noterlik:
noterîye (m)  
nötr:
notr  
          nötr ad: nameyo notr (n)  
          nötr isim: nameyo notr (n)  
numara:
numre (n)  
numara (hile):
oyn (n)  
numaracı:
oyniker, -e  
nutuk:
nutiq (n)  
         nutuk vermek: nutiq dayene