FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        E-F
 

E  

-e:
1)bi 
            Diyarbakır’a gidiyorum. (Ez şina bi Dîyarbekir.) 
            Tanrı’ya inanmışsın. (To îman bi Hûmay ardo.) 
            2)rê 
            Kime? (Kamî rê?) 
            Mi rê. (Bana.)  
-e doğru:
1)ver bi 
            Diyarbakır’a doğru gidiyorum. (Ez şina ver bi Dîyarbekir.)  
2)hetê ... ra 3)hetê ... ser  
edat:
edat (n)  
edebi:
edebî, -ye 
            edebi beceri: hunero edebî (n) 
            edebi deneme: ceribnayîşo edebî (n) 
            edebi eser: esero edebî (n) 
            edebi kompozisyon: kompozîsyono edebî (n) 
            edebi makale: meqaleya edebî (m) 
            edebi parça: parçeyo edebî (n) 
            edebi ürün: esero edebî (n)  
edebilmek:
şayene (şayîş), eşkayene (eşkayîş), besekerdene  
edebiyat:
edebîyat (n)  
edebiyatçı:
edebîyatkar, -e  
edebiyatçılık:
edebîyatkarîye (m)  
edilgen:
passîf, -e 
            edilgen fiil: karo passîf (n)  
efsane:
efsane (m)  
efsanevi:
efsanewî, -ye  
egemenlik:
bandure (m)  
eğer
: eke 
            Eger o (kız/kadın) gelirse o (erkek) da gelir. (Eke a bêra 
o zîyeno.) 
            Bilmiyorsan neden yazıyorsun, yazmak zorunda mısın? 
(Eke tinêzanî ti çi rê nusenî, ti mecbur î ke binusî?)  
Eğil:
Gêl  
eğitim:
perwerde (n)  
eğitim bakanlığı:
wezaretê perwerdeyî (n)  
eğitilmek:
perwerde bîyayîş  
eğitmek:
perwerde kerdiş  
ehliyet:
1)ehlîyet (n) 
               cezai ehliyet:
ehlîyetê cezawerdişî (n) 
            2)ehlîyetname (n)  
ehliyetname:
ehlîyetname (n)  
ekim:
oktobre (m)  
ekmek:
nan (n)  
ekonomi:
ekonomî (n)  
ekonomist:
ekonomîst, -e  
eksik:
nêmcet, -e  
Ekvador:
Ekwador  
Ekvator Ginesi:
Gîneya Ekwatore  
el:
dest (n)  
El Salvador:
Salvador  
el bombası:
bombaya destî (m)  
Elazığ:
Xarpêt  
eleştiri:
krîtîk (n), rexne (n)  
eleştirme:
krîtîkkerdiş (n), rexnekerdiş (n)  
eleştirmek:
krîtîk kerdene, rexne kerdene  
elli:
pancas  
ellinci:
pancasin, -e  
emir kipi:
raweya fermanî (m)  
emniyet:
asayîş (n)  
encek:
b. enik  
encik:
b. enik  
encümen:
encumen (n)  
enerji bakanlığı:
wezaretê enerjî (n)  
enik:
kirta (m), kirte (n); cewrik, -e; kudik (n), kudikê kutikî (n); 
çêlikê kutikî (n); leyîrê kutikî (n), leyrekê kutikî (n)  
ense:
kortike (m), şilike (m), şatike (m)  
Ergani:
Erxenî  
eril:
nêrî (n) 
            eril ad: nameyo nêrî (n) 
            eril isim: nameyo nêrî (n)  
Eritre:
Erître  
erkek:
camêrd (n)  
erkek çocuk:
lajek (n)  
erken:
rew  
Ermenistan:
Armenîstan (n)  
erteleme:
taloq (n), peydeeştiş (n)  
ertelemek: taloq kerdene, taloq eştene, peyde eştene  
Eruh:
Dih  
Erzincan:
Erzingan  
Erzurum:
Erzirom  
eser:
eser (n)  
eski:
verên, -e; virên, -e  
Estonya:
Estonya (m)  
eşanlamlı:
hemmana 
            eşanlamlı kelime: çekuya hemmanîye (m) 
            eşanlamlı sözcük: çekuya hemmanîye (m)  
eşek:
her, -e; çarpê, -ye  
dişi eşek:
mankere (m)  
yük taşıyacak yaşa gelen eşek:
selkem, -e  
eşit:
seyyewbînan, têdust  
eşitlik:
seyyewbînanîye (m), têdustîye (m)  
eşsesli:
hemveng 
            eşsesli kelime: çekuya hemvenge (m) 
            eşsesli sözcük: çekuya hemvenge (m)  
eşya:
çî-mî, kel-mel, tef-tal, pil-purt, eşya  
etene (eş):
pilar (n), helpez (n)  
Etiyopya:
Etyopya  
etken fiil:
karo aktîf (n)  
ev:
keye (n)  
ev önündeki bahçe:
keyber (n)  
evi yanasıca:
keyveşaye (n)  
evin önü
: keyber (n)  
evcimen:
keyeker, -e  
evet:
1) e, ya, belê 2) eya, heya  
eylem:
kar (n) 
            eylem cümlesi: cumleya karî (m)  
eylül:
êlule (m)

F  


fabl:
fable (m)  
fakat:
labelê  
fakülte:
fakulte (m)  
Falkland Adaları:
Girawê Falklandî  
fare:
merre (n)  
Fars:
faris, -e  
Farsça:
fariskî  
Fas:
Marok, Fas  
faşist:
faşîst, -e  
faşistlik:
faşîstîye (m)  
faşizm:
faşîzm (n)  
favori:
cînege (m), nuşteke (m)  
Federal Almanya:
Almanyaya Federale (m)  
felsefe:
felsefe (m) 
            hukuk felsefesi: felsefeya huqûqî (m)  
ferç:
kisî (m)  
fiil:
kar (n) 
               fiil cümlesi:
cumleya karî (m)  
Fiji:
Fîjî  
fikir:
fikr (n)  
fil:
fîl (n)  
Filipin:
  Fîlîpîn  
Finlandiya:
Fînlanda (m)  
fizik:
fîzîk (n)  
flaman kuşu:
b. flamingo  
flamingo:
sûravêlk (n), flamîngo (n)  
fok:
fok (n)  
Formoza:
Taywan  
Fransa:
Fransa (m)  
Fransız:
fransiz, -e  
Fransız Guyanası:
Guyana Fransayê  
Fransızca:
franskî